• 03-6129124
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • חובות דירקטורים חברה

  אילו חובות מוטלים על נושאי משרה בחברה? האם מסך ההתאגדות מגן עליהם? על שאלות אלו ואחרות הנוגעות לחובת הזהירות וחובת האמונים של נושאי משרה בחברה נשיב במאמר זה.

 • הרמת מסך ההתאגדות בחברה

  מתי בדיוק תתבצע הרמת מסך ההתאגדות מעל חברה בע"מ, מעל חברה משפחתית ו/או מעל חברת יחיד, על שאלה זו נענה בהרחבה במאמר זה. עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ועקרון האחריות המוגבלת של בעלי המניות והמנהלים בחברה הם מעקרונות היסוד בדיני התאגידים. עקרונות אלו שלובים זה בזה כך שקיים "מסך" בין האישיות המשפטית הנפרדת של החברה לבין בעלי המניות ומנהליה ולכל אחד מהם זכויות וחובות נפרדות.

  במאמר זה הבאנו את ניסיוננו כמשרד עו"ד חברות וכמו כן את הדין והפסיקה ביוצא מן הכלל ונתמקד בכל העילות להרמת מסך וייחוס חובותיה של חברה לבעלי המניות שלה.

 • זכויות עובדים בעת פירוק חברה

  בשנים האחרונות עברו על המשק העולמי והישראלי תקופות קשות בהן חברות רבות פשטו רגל. עוד לפני פירוק החברות, מרביתן נקלעות לקשיים כלכליים שאינם מאפשרים להן תשלום לעובדים: שכר עבודה, הפרשות עבור קופות גמל, הפרשות לפוליסות ביטוח פנסיה או תשלום עבור זכויות סוציאליות שונות כדמי הבראה, מחלה, ביגוד וכדומה. חברה שעדיין לא פורקה אולם אין בידה לשלם את חובותיה נחשבת לחברה חדלת פירעון.

 • הסכם מייסדים

  כל מה שראוי לכלול ב- הסכם מייסדים להקמת חברה או עסק.

  כ-עורך דין חוזים בכלל וכבעל ניסיון בהסכמי מייסדים בפרט, יכול להעיד הח"מ כי אחד מהנושאים המרכזיים עליהם מתדיינים שותפים בתחילת דרכו של כל עסק הוא כיצד לעגן את הסכמותיהם לגבי ניהול העסק, החברה או השותפות שזה עתה הקימו בשעה טובה ומוצלחת. ואכן, מטרתו העיקרית של הסכם המייסדים הוא לעגן את הסכמות הצדדים בנוגע לעקרונות ניהולו של העסק או דרך הפעלתה של החברה. מטרה חשובה נוספת של הסכם המייסדים הוא לתת מענה לתרחישים אפשריים צפויים במהלך חייו של העסק ולהחליט מראש כיצד יפעלו הצדדים היה ויתקיימו תרחישים אלו. חשיבותו של הסכם מייסדים הינו בהעלאת ההסתברות לכך שהצדדים יגיעו למבוי סתום בהתנהלות החברה ואף יימנע מראש מחלוקות וסכסוכים בין בעלי המניות בחברה או השותפים בעסק.

 • הסכם מכר מניות

  במאמר זה נפרט בפני הקורא את הכללים לעריכת הסכם למכירת מניות / חוזה מכר מניות ואת הדגשים שיש להקפיד עליהם בהסכם כזה. כ- עורך דין לחוזים זה שנים רבות יכול בענווה להעיד הח"מ על חשיבותו הרבה של חוזה מכר מניות, בעיקר בהסדרת המעבר החלק של השליטה במניותיה של חברה פעילה.

 • ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

  במאמר זה נפרט את הדרכים העומדות בפניכם לביטול פסק דין בהעדר הגנה.

  בסדרה ארוכה של פסקי דין קבע בית המשפט העליון את ההלכה על פיה פסק דין צריך שיינתן בדרך תקינה, היינו כתב תביעה, כתב הגנה, דיון מסודר, ורק לאחר מכן פסק דין. לפיכך, ייטה ברוב המקרים בית המשפט לבטל פסקי דין שניתנו בהיעדר הגנה ו/או התייצבות, לעיתים תוך קביעת הוצאות ולעיתים ללא.

 • תביעה או בקשה למתן חשבונות

  רשימה זו תדון בתביעות בהם שותף עסקי, או שותף לקבלת רווחים בצורה כזו או אחרת, חש ששותפו או שותפיו אינם מתנהלים בשקיפות מולו וקיים חשש כי כספים אשר מתקבלים בשותפות אינם מתחלקים כאמור בהסכם בין הצדדים.

  במקרה כזה יוכל לפנות הצד הנפגע אל בית המשפט ב- תביעה למתן חשבונות.

 • זכרון דברים דירה

  כבר בראשית הדברים ייאמר כי זיכרון דברים הוא הסכם מחייב לכל דבר ועניין. כ- עורך דין מקרקעין ידגיש הח"מ כי חתימה על זיכרון דברים מחייבת מצד אחד אך בד"כ ובמרבית המקרים הוא אינו כולל את כל התנאים עליהם מבקשים להסכים הצדדים. במצב שכזה, מתחייב צד להסכם מבלי שברורים לחלוטין תנאיו של ההסכם לרבות פגמים שיש בנכס, עיקולים וכיו"ב.

  כמו כן חשוב לציין כי המועד להגשת הודעה לרשויות המס הינו יום הרכישה. יום הרכישה מוגדר גם כיום חתימת זיכרון הדברים או העברת התשלום הראשון עבור הנכס (הקודם מביניהם). זיכרון הדברים מקצר את המועד הקובע לעניין מס רכישה ואם יאחרו הצדדים בדיווח על העסקה ייאלצו לשלם ריביות וקנסות בגין האיחור.

 • נטילת משכנתא לרכישת דירה

  כמשרד עו"ד מקרקעין אנו עדים לכך כי רוב רוכשי הדירות נעזרים במשכנתא, באחוז כזה או אחר משווי הדירה, על מנת לממן את העסקה. למעשה, בתנאים מסוימים, גם אם ידך משגת לרכוש דירה ללא משכנתא ייתכן ועדיין יהיה כדאי יותר ליטול משכנתא, מאשר לשלם את מלוא שווי הדירה מכספים המצויים בידי הרוכש.

  נציין כי עובר להגשת הבקשה למשכנתא קחו בחשבון גם את תשלומי הדירה הנלווים, מלבד ערך הדירה לרבות דמי תיווך, מס רכישה (בין 0.5% ל- 5% מערך הדירה, כאשר אין פטור או הקלה) דמי התיווך, שיפוצים, תוספות ושכ"ט עו"ד (בין 0.5% ל- 1.0% מערך הדירה). לזכאי משרד השיכון מומלץ לבדוק בבנק למשכנתאות את זכאותם לקבלת משכנתא מסובסדת, ולדאוג מבעוד מועד להוצאת תעודת זכאות באחד הבנקים.

  כלל חשוב שיש להקפיד עליו, ונלקח גם בשיקולי הבנק, הוא כי החזר המשכנתא לא יהווה יותר משליש מההכנסה החודשית של המשפחה.

 • תביעה לפינוי מושכר

  מאמר זה ידון בסוגייה מוכרת, שאנו כמשרד עו"ד העוסק בחוזים נתקלים בה לא מעט, המדובר בפינוי מושכר משוכריו לאחר שאלו הפרו את הסכם השכירות. בעיקר נשים את הדגש על הוראות פרק ט"ז4 לתקנות סדר הדין האזרחי שכותרתו "תביעה לפינוי מושכר".

 • ביטול מתנה במקרקעין

  מאמר זה יעסוק בהסכם מתנה וליתר דיוק, בביטול הסכם מתנה במקרקעין, סוגיה בה משרדנו כמשרד עורכי דין לחוזים עוסק בה לא מעט. מניסיוננו, מאחר ובד"כ מתנה במקרקעין ניתנת לבן משפחה, כאשר מבקש מעניק המתנה או יורשיו לבטלה מעורבים בעניין אמוציות לא פשוטות.

 • פלישת שכן לשטח משותף

  במאמר זה נדון בזכות השימוש בשטח המשותף ובדרכים בהם ניתן להילחם בתופעה (הדי נפוצה מסתבר) של פלישת שכן לגינה או לחצר המשותפת השייכת על פי דין לכל הדיירים בבניין המשותף. 

 • הצמדת רכוש משותף לדירה

  במחוזותינו, נפוצים מאד המקרים בהם מבקש דייר או דיירים בבניין המשותף להצמיד לדירתו חלק מהרכוש המשותף בבניין. בלא מעט מקרים עושה אחד הדיירים דין לעצמו ומצמיד בפועל חלק מהרכוש המשותף לדירתו. על האפשרויות העומדות לדייר לבצע הצמדת רכוש משותף לדירה שבבעלות, או לחילופין נימוקים להתנגדות של דיירים להצמדת שטח משותף שדייר ביצע, ידון מאמר זה.