Accessibility Tools

פסק דין בתביעה כנגד חברת שיווק מוצרים סלולריים עבור סחורה שלא שולמה

פסק דין בתביעה כספית שהוגשה על ידי מרשתנו

מרשתנו, חברה זרה, הגישה תביעה כספית חוזית כנגד חברת סי טי אי גו מובייל המשווקת מוצרים סלולריים בישראל. התביעה הוגשה בגין סחורה שלא שולמה במשך שנים בנימוקים כאלו ואחרים, שכולם נדחו. מתוך מחשבה שמרשתנו תימנע מלהגיע לישראל ולנהל את התובענה כנגד הגישה חברת סי טי אי גו מובייל תביעה שכנגד. בסופו של יום התקבלה במלואה תביעת מרשתנו תוך שנדחית במלואה תביעתה של גו מובייל וחיובה בהוצאות ניכרות, כולל הוצאות הנסיעה של מנהל מרשתנו מארה"ב.  

ריכזנו את האמור באתר לעניין התמחות משרדנו בדיני חוזים בדף עורך דין חוזים. כמו כן תוכלו למצוא שם קישורים למאמרים מקיפים בסוגיות הנוגעות לדיני חוזים וכתבי טענות שהגשנו בשם מרשינו לבתי המשפט. 

 


 

פסק דין

 

 1.התובעת, JOBY PHOTO INC, הינה חברה זרה, הגישה לבימ"ש כנגד הנתבעת ביום 5.12.11, תביעה בסדר דין מקוצר (בתיק 6079-12-11), ע"ס 26,6000 ₪ (להלן:"התביעה"), בגין אי תשלום עבור אספקת 200 יחידות של מוצר, אביזר למחשב טאבלט (להלן:"ההזמנה","הסחורה","הציוד").

 

2.הנתבעת הגישה לבימ"ש כנגד התובעת ביום 7.1.13, תביעה בסדר דין מהיר (בתיק 20232-01-12) ע"ס 30,000 ₪ (להלן:"התביעה שכנגד"), בגין נזקים שנגרמו לה לטענתה בגין פרסום רב של שירד לטמיון בשל הפרת התחייבות התובעת ליתן לה בלעדיות בשיווק הסחורה בישראל.

 

הזמנת הסחורה

3.הצדדים אינם חלוקים כי הנתבעת הזמינה מהתובעת את הסחורה נשוא התביעה. (ראה סעיף 24 לכתב התביעה שכנגד).

הצדדים אינם חלוקים כי הנתבעת ביצעה את הזמנת הסחורה ביום 21.4.11. (ראה בעניין זה, הודעת דואר אלקטרוני מיום 21.4.11 ששלחה נציגת הנתבעת, הגב' שיר חקשור, שצורף כנספח א' לתצהיר עדות הראשית של התובעת, ראה גם עדותה של שיר בעמ' 7 ש' 19-20 לפרוטוקול).

הצדדים אינם חלוקים כי ביום 27.6.11 ו/או בסמוך למועד זה סיפקה התובעת לנתבעת את הסחורה. ראה בעניין זה תעודת המשלוח, שטר המטען והחשבונית שצורפו כנספחים ב',ג',ו-ד' לתצהיר התובעת.

הצדדים אף אינם חלוקים כי התמורה עבור הסחורה שסופקה לא שולמה מעולם לתובעת.

4.ב"כ הנתבעת טוען בסיכומיו כי התובעת לא הוכיחה שהנתבעת הסכימה לשלם את הסך הנתבע בעבור הסחורה.

טענה זו לפיה הנתבעת לא הסכימה למחיר הרכישה של הסחורה, הינה טענה חדשה שעלתה לראשונה בסיכומים.

מעיון בבקשת הרשות להתגונן, המשמשת כתב הגנה, אין בו כל טענה כי מחיר הסחורה לא סוכם בין הצדדים טרם שזו נשלחה לישראל.

הנתבעת לא טענה בבקשת הרשות להתגונן, כי לא קיבלה את תעודת המשלוח, שטר המטען וחשבונית שהוציאה התובעת בגין הסחורה, בה מצוין סכום העסקה (נספחים ב-ד' לתצהיר התובעת). הנתבעת לא העלתה כל טענה בעניין זה, גם לאחר קבלת הסחורה, ולא הציגה כל ראיה ו/או אסמכתא בתמיכה לטענתה בעניין.

טענה זו מועלת לראשונה במסגרת סיכומי ב"כ הנתבעת, מהווה הרחבת חזית פסולה, ועל כן, נדחית.

 

בלעדיות/אי תחרות

5.בסעיף 12 לתצהירו של מר שי חקשור התומך בבקשת הרשות להתגונן (להלן:"תצהיר שי"), נטען כי בשיחה טלפונית שנערכה ביום 23.1.11, בינו לבין מר סנדרו, מנהל התובעת, הוסכם כי השוק יחולק לשניים, כאשר הנתבעת תפיץ את המוצרים בתחום הסולולר, ואילו החברה -QUICK PHOTO, תמשיך להפיץ את מוצרי החצובות למצלמות.

בסעיפים 16 ו- 17 לתצהיר שי, נטען כי בשיחה טלפונית נוספת עם מנהל התובעת, הובטח לו כי חברת QUICK PHOTO תמכור את המוצר רק בחנויות שלה ולא תפיץ לחנויות אחרות.

6.הנתבעת לא הציגה ראיות נוספות מלבד תצהירו של מנהל הנתבעת מר שי חקשור, שטען לקיומן של הסכמות בעל פה שנעשו בטלפון, אשר עומדות בניגוד מוחלט למסמכים בכתב אשר הוצגו וצורפו לתצהיר עדותה הראשית של התובעת.

7.בהודעת דואר אלקטרוני מיום 9.3.11, ששלחה התובעת למנהל הנתבעת, שי חקשור, נאמר במפורש כי QUICK PHOTO קיבלה את המוצר לידה, וכי אין בלעדיות לנתבעת (נספח ז' לתצהיר התובעת).

8.בהודעת מייל מיום 28.4.11 ששלחה התובעת אל מנהל הנתבעת, נאמר במפורש שיש ל QUICK PHOTO הרשאה למכור את מוצריה למי שתחפוץ, וצויין במפורש כי לא תינתן בלעדיות לנתבעת. (נספח ח' לתצהיר התובעת).

9.מהראיות שהובאו לפני בימ"ש עולה כי גם לאחר הבהרות אלו, לא עצרה ולא ביטלה הנתבעת את ההזמנה של הסחורה, אף שהיה ידוע לה כי לא תקבל בלעדיות לגבי המוצר.

10.מתצהיר עדות התובעת אשר לא נסתר, עולה כי ביום 14.6.11, כותבת נציגת הנתבעת , הגב' שיר חקשור, מייל אל התובעת, בה היא מתעניינת מתי תגיע הסחורה. באותו מייל שוב מבקשת הנתבעת בלעדיות, עובדה המלמדת כי הנתבעת לא קיבלה בלעדיות. התובעת משיבה לנתבעת, יומיים לאחר כן, במייל מיום 16.6.11, לפיה הסחורה בשלבים אחרונים של משלוח, ונאמר במייל, בצורה מפורשת פעם נוספת, כי הנתבעת לא תקבל בלעדיות על מוצר זה. (ראה: שני הודעות המייל צורפו כחלק מנספח ט' לתצהיר עדות התובעת).

11.נספח י' לתצהיר התובעת הינו מייל ששלחה התובעת לנתבעת, המאשר שההזמנה של הסחורה נשלחה לנתבעת ביום 27.6.11 בדואר אויר יחד עם חשבונית העסקה.

בניגוד לטענת הנתבעת, אין לו ראיה אחת עד לתאריך זה כי הנתבעת ביקשה לעצור את המשלוח ו/או לבטל את ההזמנה.

12.מהראיות שהובאו לפני בימ"ש, עולה כי הפעם הראשונה בו העלתה הנתבעת טענות כנגד התובעת, היתה כ- 4 חודשים לאחר קבלת הסחורה. התובעת שלחה לנתבעת מכתבי דרישת תשלום מיום 8.7.11, 26.8.11 ו- 31.8.11 (נספחים יא ו- יב' לתצהיר התובעת).כאשר רק ביום 11.10.11 עונה מר שי חקשור לדרישות התשלום, ומודה בתחילת תשובתו כי התעלם בארבעת החודשים האחרונים במתכוון מהודעותיה של התובעת (ראה: נספח יג' לתצהיר התובעת).

13.כפי שקבעתי לעיל, הנתבעת הזמינה מהתובעת סחורה וזאת לאחר שסוכמו תנאי העסקה ותמורתה, הסחורה סופקה לנתבעת, אולם הנתבעת לא שילמה מעולם התמורה בגינה.

14.מהמפורט לעיל, באתי למסקנה כי הנתבעת לא הוכיחה טענתה בדבר הסכמה על בלעדיות או אי תחרות, אלא מהראיות שהביאה התובעת הוכח כי לא ניתנה לנתבעת בלעדיות ולא הובטח לה אי תחרות.

15.על כן, יש לדחות את טענת הנתבעת בדבר הפרת התחייבות אלה ע"י התובעת.

אשר על כן, אני סבור כי התובעת הרימה את נטל השכנוע להוכחת התביעה, ולפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם התובעת שכנגד לא הוכיחה כי הוציאה כספים לצורך פרסום המוצר.

 

התביעה שכנגד

16.הנתבעת/תובעת שכנגד הגישה תביעה ע"ס 30,000 ₪ כנגד התובעת/הנתבעת שכנגד, בה טענה כי התובעת הפרה הפרה יסודית את התחייבותה לבלעדיות של הנתבעת בהפצת המוצר (סעיף 21 לכתב התביעה שכנגד) .

הנתבעת טוענת כי נגרמו לה כתוצאה מהפרה זו, נזקים מרובים בגין פרסום אשר ירד לטמיון. לטענתה הוציאה בגין פרסום המוצר 54,193 ₪ בגינו תובעת פיצוי בסך 25,000 ₪, וכן פיצוי ע"ס 5,000 ₪, בגין הפסד פרסום של המוצר הראשון.

17.התביעה שכנגד מושתת על הטענה כי התובעת הפרה התחייבותה לבלעדיות של הנתבעת בשיווק המוצר. משקבעתי בפסק הדין זה, כי לא הוכחה התחייבות למתן בלעדיות, אלא הוכח ההיפך, דינה של הטענה בדבר הפרת התחייבות למתן בלעדיות או אי תחרות – להידחות.

על כן, התביעה שכנגד נדחית, וזאת אף בלא צורך להידרש לשאלת הנזק בגין הוצאות הפרסום.

18.הנתבעת אינה מפרטת בכתב התביעה שכנגד או בסיכומי בא כוחה, מהיכן נשאב החיוב של התובעת להשתתף בהוצאות הפרסום שמעולם לא סוכמו עמה.

19.כפי שיפורט להלן, הנתבעת לא הרימה נטל השכנוע והבאת ראיה להוכיח טענתה כי נשאה בהוצאות פרסום המוצר.

אומנם הנתבעת צרפה לתצהיר עדותה הראשית חשבוניות פרסום, אולם כשלה להראות קשר כלשהו בין חשבוניות אלה לבין הסחורה שרכשה מהתובעת.

20.הנתבעת לא צרפה ולו צילום של פרסום אחד הקשור לאותן חשבוניות, ולא הובאה כל ראיה לביסוס קשר זה.

הנתבעת לא הציגה כל ראיה לתשלום עבור יחסי ציבור בקשר לסחורה, אין ראיה למו"מ עם מפיצי משנה, ובוודאי שלא הובאה ראיה למו"מ מתקדם עם מפיצי משנה.

21.הנתבעת נמנעה מלזמן למתן עדות מפיץ משנה שלטענתה ניהלה עמו מו"מ, עובדה הפועלת לחובתה.

הלכה היא כי הימנעות בעל דין לצרף ראיה או לזמן עד, המצויים בשליטתו, ללא טעם סביר, חזקה כי אילו הובאו, היה הדבר פועל לחובתו של אותו בעל דין.

22.הנתבעת לא הציגה אפילו צילום אחד של יחסי הציבור שנעשו למוצר, למעט מייל עם קישורים, שלא ברור מה עומד מאחורי קישורים אלו, ומה פשוט יותר היה להציג אותם.

23.הנתבעת אף לא הציגה חשבונית על תשלום יחסי ציבור שנעשו למוצר.

בחקירת הנגדית של עדת הנתבעת, הגב' שיר חקשור, נתבקשה להציג מסמכים ואסמכתאות לנזקים שפורטו בסעיפים 27 ו- 28 לתצהירה, והשיבה כי אלה אינם מצויים בידה ולא צורפו לתצהירה. (עמ' 8 לפרוטוקול ש' 24-25).

עדות זו של הנתבעת, מלמדת על מופרכות טענות התובעת שכנגד בענין הנזקים הנטענים על ידה.

24.לאור המפורט לעיל, אני סבור כי הנתבעת/התובעת שכנגד, לא הרימה נטל השכנוע להוכחת תביעתה, ועל כן, התביעה שכנגד – נדחית.

 

לסיכום:

25.אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת מלוא סכום התביעה שהוגשה במסגרת תיק 6079-12-11, בסך 26,600 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה (5.12.11) ועד לתשלום בפועל.

התביעה שכנגד אשר הוגשה ע"י הנתבעת/התובעת שכנגד כנגד התובעת/הנתבעת שכנגד במסגרת תיק 20232-01-12 – נדחית.

אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות אגרת בית משפט בסך 728 ₪.

בהתאם להחלטת כב' השופט רונן אילן מיום 25.1.12, הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות הדיון בבקשת הרשות להתגונן בסך 2,000 ₪.

כמו כן, אני מחייב את הנתבעת/התובעת שכנגד לשלם לתובעת/הנתבעת שכנגד, שכ"ט עו"ד בסך של 7,000 ₪ (כולל מע"מ).

26.לגבי יתר ההוצאות להן עותר ב"כ התובעת במסגרת סיכומיו, ובכללן, הוצאות טיסה ולינה של עד התובעת (מנהלה), הוצאות מתורגמן, הוצאות תרגום מסמכים, יגיש ב"כ התובעת תוך 20 ימים מהיום בקשה נתמכת בתצהיר לה יצורפו העתקי חשבוניות ו/או כל אסמכתא אחרת, אשר תומצא במסירה אישית לב"כ הנתבעת, אשר יתן תגובתו תוך 7 ימים מהמסירה.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

מאמרים קשורים

 • תביעה כספית בסדר דין מהיר

  תביעה בסדר דין מהיר הינה מסלול תביעה בסכום של עד 75,000 ש"ח שפסק הדין בה אמור להינתן לכל המאוחר...
 • הפרת חוזה

  הפרת חוזה הינה הפרה שלגביה ניתן להניח בדיעבד כי הצד הנפגע לא היה מסכים להתקשר באותו חוזה לו היה...
 • טעות והטעיה בדיני חוזים

  טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות...
 • תביעה או בקשה למתן חשבונות

  רשימה זו תדון בתביעות בהם שותף עסקי, או שותף לקבלת רווחים בצורה כזו או אחרת, חש ששותפו או שותפיו...
 • תביעה כספית בסדר דין מקוצר

  לאחר כניסתם לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018 בוטלו התקנות העוסקות בתביעה בסדר דין...