Accessibility Tools

פסק דין בערעור על החלטה בטענת פרעתי

פסק דין בערעור שהוגש כנגד מרשתנו אשר בו דוחה בית המשפט את טענות המערערת

מרשתנו, חברה זרה, הגישה תביעה כנגד חברה ישראלית סי טי אי גו מובייל, רשת החנויות לאביזרי סלולר, תביעה כספית על סחורה שלא שולמה וזכתה בה (תוך שבית המשפט דוחה את תביעת הנגד שהגישה הנתבעת). משלא שילמה החייבת את חובה הורתה לנו מרשתנו לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגדה. חברת גו מובייל הגישה בקשה בטענת פרעתי וזו נדחתה ברובה על ידי רשמת ההוצאה לפועל. גו מובייל הגישה ערעור על ההחלטה בטענות יש לומר, חסרות תום לב בעליל. בית משפט השלום דחה מכל וכל את הערעור,  תוך ציון דברים קשים מאד כנגד התנהלותה התמוהה וחוסר תום ליבה הקיצוני של חברת סי טי אי גו מובייל -  המערערת. 

בדף עורך דין הוצאה לפועל תוכלו למצוא תקציר על התמחות משרדנו בדיני הוצל"פ. כמו כן צרפנו לשם קישורים למאמרי משרדנו וכתבי טענות שהגשנו בשם מרשינו ללשכת ההוצאה לפועל. 

 


 

פסק דין

1. ערעורה של המערערת, החייבת בתיק הוצל"פ 01-64345-14-2 על החלטתה מיום של כב' רשמת ההוצל"פ, קרן בקשי, שנתנה במסגרת בקשה בטענת "פרעתי" שהגישה המערערת.

המדובר בקרן של חוב פסוק, אגרת פתיחת תיק הוצל"פ, שכ"ט עו"ד א, שכ"ט עו"ד ב, והפרשי הצמדה וריבית. בהחלטה פטרה הרשמת את המערערת מתשלום שכ"ט עו"ד ב (רכיב זה שוב איננו במחלוקת בתיק שכן המשיבה לא ערערה על כך) וקבעה כי ריבית והפרשי הצמדה יחוייבו עד ליום 21.1.15, המועד בו הפקידה המערערת כספים בתיק ההוצל"פ על מנת לעכב ההליכים בתיק.

2. הצדדים הגישו עיקרי טיעון בהתאם להחלטתי מיום 4.5.15.

בהתאם להחלטתו של כב' השופט צימרמן מיום 3.5.15 הפקידה המערערת בתיק הערעור סך של 3,000 ₪ כערבון להבטחת נזקי המשיבה והכספים שבתיק ההוצל"פ עוכבו ולא הועברו למשיבה.

למקרא התנהלות העניינים בתיק ובמיוחד טענות המערערת נראה לי כי המערערת הרחיקה לכת בהתנהלותה וגם אם בתחילת הדרך היו לה טענות של ממש, הרי שבהמשך ועד היום התנהלותה גובלת בחוסר תום לב מובהק.

כיום מופקד סכום החוב בתיק ההוצל"פ והמערערת מתנגדת כי יועבר למשיבה, כפי שקבעה הרשמת בסיפא של החלטתה.

3. טענתה המרכזת של המערערת הינה שהיא רשאית לבחור את דרך הפרעון של החוב הפסוק (שלא שנוי במחלוקת) ומבקשת לשלם ישירות למשיבה, ולא בשום דרך אחרת.

דא עקא שבהחלטתה קבעה הרשמת כי תיתן הנחיות באשר להעברת הכספים המעוכבים לידי הזוכה (המשיבה) והרי כך בקשה המערערת – מה עניין לה למערערת אם הכספים יועברו למשיבה באמצעות באי כוחה ולא מובנת לי התעקשותה אלא אם מדובר ברוע לב וברצון להקשות, שכן קבעה הרשמת שאףיינתנו הנחיות באשר להעברת השיק המצוי אצל ב"כ המשיבה לב"כ המערערת וחזקה שלא תימצא המערערת בסיכון של חיוב כפול.

4. סעיף 1 לחוק המחאת חיובים קובע את זכותו של נושה להמחות את זכותו, ללא הסכמת החייב, לצד שלישי ולנמחה קמה עילת תביעה ישירה מול החייב. בקשתה של המשיבה מהמערערת, לבצע את התשלום לפרקליטה, ניתן לראות כהמחאת הזכות לקבלת התשלום ואין זה כלל משנה מדוע נמנע מהמשיבה לפרוע את השיק ישירות בחשבונה.

ואולם נתנה המשיבה סיבה של ממש לקושי שיש לה לפרוע את השיק בחשבונה ואין המדובר בטעות סתם או בניסיון להעלים כספים מנושים ומעקלים.

5. בכל הכבוד, נכונה קביעתה של הרשמת הנכבדה כי תיק ההוצל"פ נפתח כדין ולא מצאתי כי המערערת חולקת על קביעה זו.

רק כחודש וחצי לאחר שנפתח תיק ההוצל"פ המציאה המערערת המחאה למשיבה, המחאה שהתקבלה אצל המשיבה בתאריך 24.9.14 (תיק ההוצל"פ נפתח ביום 5.8.14) ולכן אף לשיטתה של המערערת הינה חייבת את החוב הפסוק ובנוסף אגרת הוצל"פ ושכ"ט עו"ד א בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד למועד המצאת השיק.

6. שני בעלי הדין בתיק הוצל"פ מחוייבים להתנהג בתום לב וכאשר התברר למערערת כי נבצר מהמשיבה לפרוע את השיק, עפ"י חובת תום הלב, היה עליה לפרוע החוב בדרך אחרת, אשר אין בה כדי לפגוע במערערת ולהימנע מלהעלות טענות ולנהוג בדרך שכל מטרתה להזיק ולפגוע במשיבה ללא שום יתרון למערערת.

7. מקובלת עלי קביעתה של הרשמת לפיה במצב שנוצר היה על המערערת להפקיד את הכספים שאינם שנויים במחלוקת בקופת ההוצל"פ, מיד לאחר קבלת האזהרה ולא להמשיך ולהתעקש עד היום, כי ברצונה לבצע תשלום ישירות למשיבה.

משהופקדו, נכון להיום, הכספים בתיק ההוצל"פ הרי בכפוף לבדיקת החשבון המעודכן, יש בכך משום פרעון החוב ועם העברת הכספים לזוכה ממילא יסגר תיק ההוצל"פ ובכך יבוא סוף להתדיינות המיותרת וחסרת הטעם שיזמה המערערת.

אגב, חסד עשתה הרשמת עם המערערת שפטרה אותה מתשלום שכ"ט עו"ד ב, שכן היה על המערערת להפקיד את החוב בתיק ההוצל"פ כאשר התברר לה שאין המשיבה יכולה להציג את השיק בחשבונה ואף לא להסבו לחברת האם ואזי לא היו ננקטים הליכים שבעקבותיהם נפסק שכ"ט עו"ד ב.

כאמור, בהעדר ערעורה של המשיבה על רכיב זה של שכ"ט עו"ד ב, הרי שהסכום לא ילקח בחשבון בחישוב החוב הכולל בתיק ההוצל"פ.

8. אשר על כן, אני דוחה את הערעור.

אני מחייב את המערערת לשלם למשיבה הוצאות הערעור בסך של 3,000 ₪.

המזכירות תעביר לב"כ המשיבה את הפקדון בסך של 3,000 ₪, בגין ההוצאות שנפסקו.

הגזברות תעביר לתיק ההוצל"פ 01-64345-14-2 את הפיקדון בסך 7,500 ₪ שהפקידה המערערת, ורשמת ההוצל"פ תורה כיצד לנהוג בסכום המועבר, בגמר בדיקת החוב בתיק.

הצדדים יפעלו בהתאם להוראות הרשמת לצורך פירעון החוב בתיק ההוצל"פ וסגירתו של התיק.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים.

ניתן היום, כ' סיוון תשע"ה, 07 יוני 2015, בהעדר הצדדים.

 

מאמרים קשורים

  • התנגדות לביצוע שטר

    התנגדות לביצוע שטר מוגשת כאשר נטען ע"י מושך השטר כי הוא פטור מפירעונו מחמת נימוקים אשר יפורטו...