Accessibility Tools

עורך דין עובדים זרים

ייצוג מעסיקים שהוגש כנגדם כתב אישום על פי חוק עובדים זרים

עורך דין עובדים זרים

ייצוג מעסיקים אשר הואשמו ע"י משרד התמ"ת בהעסקת עובדים זרים ע"פ חוק עובדים זרים (איסור העסקה שללא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א - 1981 ובקשות בעניין ע"פ חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו – 1985 לרבות בקשות לביטול הקנסות, בקשות להישפט ובקשות להישפט בחלוף המועד.

ניסיון מוכח בדיונים והסדרים עם תובעים במשרד הכלכלה, לרבות הסדרים המונאים או מבטלים לחלוטין את הקנסות או את כתב האישום שהוגש כנגד לקוחותינו.

ליעוץ בדיני עובדים זרים אתם מוזמנים...

קנס \ כתב אישום על העסקת עובד זר

כתב אישום העסקת עובד זר, דרכי טיפול והתמודדות
במאמר זה, פרי עתו של עו"ד בר אל ירון, דנו בסוגיות הנוגעות לטיפול וההתמודדות עם הודעות קנס וכתבי אישום המוגשים ע"פ חוק עובדים זרים התשנ"א 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים"), חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו 1985  ובחוק הכניסה לישראל תשי"ב - 1952. השילוב של חוקים אלו משמש את רשויות האכיפה (משרד התמ"ת) להגשת הודעות על הטלת קנס מנהלי קצוב או כבסיס להגשת כתב אישום כנגד מעסיקים שהעסיקו עובדים זרים שלא כדין.

קראו עוד במאמר: העסקת עובד זר הודעת קנס / כתב אישום

ביטול כתב אישום על העסקת עובדים זרים

נימוקים לביטול כתב אישום העסקת עובד זר

במאמר זה שפרסמנו באתר הרחבנו בסוגיות הנוגעות לשיקוליה של המדינה טרם הגשת כתב אישום בגין העסקת עובד זר, על פי חוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991. נדגיש כבר עתה כי הגם שאין מחלוקת בדבר סמכותו של בית המשפט להתערב בשיקולים שהביאו להגשת כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים, עדיין, מפסקי דין שקיבלנו לידינו כ- עו"ד עובדים זרים, יימנע בית המשפט לעשות שימוש בסמכות זו, אלא עם כן שיקולים אלו נגועים בחוסר סבירות קיצוני.
 
קראו עוד במאמר: ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים
עורך דין בר אל ירון
עורך דין בר אל ירוןהתמחות ייחודית בליטיגציה בתחום האזרחי מסחרי

יליד 1971, ישראל, סיים בהצלחה ייתרה את לימודיו המשפטיים והוסמך כחבר לשכת עורכי הדין בישראל משנת 2004.

בשנת 2007 התקבל כנציגה בישראל של חברת GCS המייצגת גופים בינלאומיים ברחבי העולם. ב- 20 השנים האחרונות מייצג עורך דין בר אל ירון חברות, עסקים ואנשים פרטיים באין ספור סוגיות הנוגעות לדין האזרחי מסחרי. במהלך תקופה זו, ובכור המצרף של אלפי דיונים בערכאות השונות, צבר עו"ד בר אל ירון ניסיון אדיר בליטיגציה מסחרית בכלל ובכל הנוגע למחלוקות בדיני חוזים בפרט. מאמריו המשפטיים של עו"ד בר אל התפרסמו ומתפרסמים באתרים משפטיים מובילים כגון האתר המשפטי המקצועי "פסק דין" ומצוטטים לא פעם על ידי עמיתיו למקצוע בכתבי טענותיהם המוגשים לבית המשפט.