Accessibility Tools

נטילת משכנתא לרכישת דירה

השלבים לקבלת משכנתא

כמשרד עו"ד מקרקעין אנו עדים לכך כי רוב רוכשי הדירות נעזרים במשכנתא, באחוז כזה או אחר משווי הדירה, על מנת לממן את העסקה. למעשה, בתנאים מסוימים, גם אם ידך משגת לרכוש דירה ללא משכנתא ייתכן ועדיין יהיה כדאי יותר ליטול משכנתא, מאשר לשלם את מלוא שווי הדירה מכספים המצויים בידי הרוכש.

נציין כי עובר להגשת הבקשה למשכנתא קחו בחשבון גם את תשלומי הדירה הנלווים, מלבד ערך הדירה לרבות דמי תיווך, מס רכישה (בין 0.5% ל- 5% מערך הדירה, כאשר אין פטור או הקלה) דמי התיווך, שיפוצים, תוספות ושכ"ט עו"ד (בין 0.5% ל- 1.0% מערך הדירה). לזכאי משרד השיכון מומלץ לבדוק בבנק למשכנתאות את זכאותם לקבלת משכנתא מסובסדת, ולדאוג מבעוד מועד להוצאת תעודת זכאות באחד הבנקים.

כלל חשוב שיש להקפיד עליו, ונלקח גם בשיקולי הבנק, הוא כי החזר המשכנתא לא יהווה יותר משליש מההכנסה החודשית של המשפחה.

 


נטילת משכנתא לרכישת דירה

הגשת בקשה למשכנתא:

בשלב ראשון, יש להגיש לבנק המלווה בקשה עקרונית לנטילת משכנתא. בקשה זו מאפשרת בדיקה מוקדמת האם הבנק המלווה יהיה מוכן לתת לרוכש משכנתא.

עם הגשת הבקשה ידרוש מכם הבנק פרטים כגון מטרת ההלוואה, שווי הנכס, אחוז ההלוואה מסך הנכס ופרטים כלכליים על המבקש. המסמכים שיש לצרף לבקשה הם: תעודת זהות, כולל הספח, שלשה תלושי שכר אחרונים (של המבקש והערבים עם ישנם) לעצמאים תידרש שומת מס אחרונה + אישור רו"ח על הכנסות נטו לשנה הנוכחית, דפי חשבון עו"ש של שלושת החודשים האחרונים מהם ניתן ללמוד על ההכנסות לעיל, או במקרה של עצמאי חשבון הבנק העיקרי שלו. חוזה מכר (אם נחתם) ואישורי זכויות בנכס (מלשכת רישום המקרקעין או ממנהל מקרקעי ישראל והחברה המשכנת).

האישור העקרוני לקבלת משכנתא:

לאחר עיבוד הבקשה יעביר אליכם הבנק את אישור עקרוני לקבלת המשכנתא, את זכאותכם האישית ואת שיעור ההחזרים החודשיים הצפוי. הנתונים אותם לוקח בחשבון הבנק לצורך שקילת אישור מתן ההלוואה הם בד"כ: שווי הנכס, מיקום הנכס, מטרת בקשת המשכנתא (האם לרכישת דירה, מגרש, בניה, שיפוץ וכיו"ב), אחוז המימון ביחס לשווי הנכס, האם קיימת הלוואת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון. במידה וייתן הבנק את האישור העקרוני הוא יכיל את הסכום המאושר, תנאי ההלוואה, תאריך תוקף האישור (בד"כ 3 חודשים), הביטחונות שעל המבקש להמציא והגבלת זמן על תוקף הריבית המוצעת.

יצוין כי לאחר אישור ההלוואה תתבקשו להמציא הערכת שמאי לגבי הנכס המוצע לשעבוד, ערוכה ע"י שמאי מוסמך שיפנה הבנק אליכם. כמו כן יש להמציא מסמך המאשר את אישור שחרור השעבוד או סילוק המשכנתא של המוכר. הצגת ערבות בנקאית לפי חוק המכר (אם המשכנתא היא לטובת רכישת נכס מקבלן). הוראת קבע עבור התשלום החודשי ומסמכי ביטוח הנכס הכוללים הצהרת בריאות. בנוסף יבקש הבנק את פרטי חשבון המוכר של הנכס על מנת שכספי המשכנתא יועברו אליו או לכיסוי המשכנתא מטעם הבנק שלו.

העברת המשכנתא:

לאחר שנבדקו כל תנאי ההלוואה והמבקש עמד בכל דרישות הבנק כאמור לעיל לרבות מסמכים, בטחונות, וכיו"ב, תבוצע ההלוואה או בזיכוי לחשבון הבנק או בשיק בנקאי. אם המדובר ברכישת נכס ישוחררו כספי ההלוואה לטובת המוכר ו/או לטובת סילוק משכנתא של המוכר הרובצת על הנכס. 

logoround

 

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • הסכם רכישה / מכר דירה

  רכישה או מכירה של דירה היא ברוב המקרים העסקה הגדולה ביותר שחלק גדול מאיתנו יעשה אי פעם בחייו. אנו,...
 • מס רכישה - דירת מגורים

  מאמר זה ידון בנושא מס הרכישה דירת מגורים. מס זה הוא מס שמוטל ע"פ חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה...
 • מס שבח - דירת מגורים

  סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 קובע כי מס שבח מקרקעין יוטל על השבח...
 • היטל השבחה

  היטל השבחה יוטל על בעל מקרקעין כאשר ערך הנכס שלו עלה בעקבות אישרה הרשות המוסמכת תוכנית או הקלה או...
 • ביטול חוזה מכר דירה

  ביטול חוזה מכר דירה ייעשה בהתבסס על מספר עילות עיקריות אשר ביניהן הפרת התחייבות של אחד הצדדים על...