• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

משרדנו בבתי המשפט

פסקי דין נבחרים שהתקבלו בעניין מרשינו בבתי המשפט השונים

משרדנו בבית המשפט

צרפנו רשימה של החלטות ופסקי דין של בתי המשפט השונים, מבתי משפט השלום והמפקח על המקרקעין, דרך בתי המשפט המחוזיים ועד לבית המשפט העליון בתיקים שונים בהם ייצגנו את לקוחותינו

מרשתנו, אשר הגיעה למשרדנו כמשרד עו"ד חוזים גילתה יום בהיר אחד שדירתה נמכרה ללא ידיעתה. מיד לאחר שהתקבל התיק במשרדנו הוגשה תביעה לביטול הסכם המכר וצו

המדובר בפסק דין על תביעה לתשלום הלוואה שהוגשה כנגד מרשנו. מלכתחילה לא הציג התובע (המלווה) כל ראיה שאת ההלוואה אכן לקח מרשנו. כל שהוא הציג

התובעת, אשר בהיותה מועסקת אצל המשיבה 2, חברה בע"מ, העבירה אליה לבקשתו של הנתבע 1 הלוואות בסך כולל של 560,000 ₪ בערכים נומינאליים (כאשר הראשונה

מרשנו צבר חובות על קנסות תנועה במרכז לגביית קנסות אשר בעקבותיו הוטל, על פי פקודת המיסים גבייה, עיקול משכורת שנשלח למעסיקתו. בעקבות פנייתו של מרשינו לחלוקת החוב

מרשתנו, חברה זרה, הגישה תביעה כנגד חברה ישראלית סי טי אי גו מובייל, רשת החנויות לאביזרי סלולר, תביעה כספית על סחורה שלא שולמה וזכתה בה (תוך שבית

מרשתנו, חברה זרה, הגישה באמצעות משרדנו, כמשרד עו"ד המתמחה בדיני חברות תביעה כנגד חברה ישראלית אשר לא שילמה עבור סחורה אותה הזמינה. במסגרת התביעה, ומאחר וסברנו שהחברה

למרות שניתן להבין שבית הדין לעבודה אכן התלבט רבות, בהחלטה ארוכה, מנומקת ומפורטת דחה בית הדין לעבודה בקשה שהגיש משרדנו כמשרד עו"ד עובדים זרים

משרדנו, כמשרד עו"ד הוצאה לפועל הגיש בשם מרשתנו התנגדות לביצוע שטר שיקים שנגנבו וחתימת ההיסב זויפה עליהם ע"י חברת שליחויות. בית משפט השלום קיבל את ההתנגדות אך

משרדנו, כמשרד עו"ד לחוזים, הגיש בשם מרשתנו תובענה, בהמרצת פתיחה, כנגד הנתבע יוסף אגמי (לד לייט) ובנק לאומי למשכנתאות (שהגיש מצידו הודעת צד ג' כנגד עו"ד

בית המשפט העליון קיבל את בקשה שהוגשה על ידינו, כמשרד עורך דין חברות, להאריך את המועד להגשת ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא להשיב את