Accessibility Tools

משרדנו בבתי המשפט

פסקי דין נבחרים שהתקבלו בעניין מרשינו בבתי המשפט השונים

משרדנו בבית המשפט

צרפנו רשימה של החלטות ופסקי דין של בתי המשפט השונים, מבתי משפט השלום והמפקח על המקרקעין, דרך בתי המשפט המחוזיים ועד לבית המשפט העליון בתיקים שונים בהם ייצגנו את לקוחותינו

המדובר בתביעה חוזית שהגיש משרדנו כמשרד עו"ד חברות בעילה של הרמת מסך ההתאגדות כנגד חברה בע"מ שיום אחד פשוט שינתה את שמה והתעלמה מחובות העבר שהיו לה. בסופו של יום

מרשתנו, חברה קבלנית פנתה אל משרדנו, משרד עו"ד הוצאה לפועל, על מנת שנגיש בשמה התנגדות לביצוע שטר. בסופו של יום ההתנגדות לביצוע שטר התקבלה ובית המשפט דחה את תביעת התובע

המדובר בבקשה שהגיש משרדנו, כמשרד עו"ד פשיטת רגל, לאישור הסדר נושים ע"פ סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל. בית המשפט סקר סקירה מקיפה את היקף חובת תום הלב המוטלת על חייב,

בית המשפט העליון קיבל את בקשה שהוגשה על ידינו, כמשרד עורך דין חברות, להאריך את המועד להגשת ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא להשיב את מניותיה של חברה לבעליה.

משרדנו, כמשרד עו"ד הוצאה לפועל הגיש בשם מרשתנו התנגדות לביצוע שטר שיקים שנגנבו וחתימת ההיסב זויפה עליהם ע"י חברת שליחויות. בית משפט השלום קיבל את ההתנגדות אך התנה את קבלת

למרות שניתן להבין שבית הדין לעבודה אכן התלבט רבות, בהחלטה ארוכה, מנומקת ומפורטת דחה בית הדין לעבודה בקשה שהגיש משרדנו כמשרד עו"ד עובדים זרים לביטול כתב האישום על העסקת עובד

מרשתנו, חברה זרה, הגישה תביעה כספית חוזית כנגד חברת סי טי אי גו מובייל המשווקת מוצרים סלולריים בישראל. התביעה הוגשה בגין סחורה שלא שולמה במשך שנים בנימוקים כאלו ואחרים, שכולם

מרשתנו, חברה זרה, הגישה באמצעות משרדנו, כמשרד עו"ד המתמחה בדיני חברות תביעה כנגד חברה ישראלית אשר לא שילמה עבור סחורה אותה הזמינה. במסגרת התביעה, ומאחר וסברנו שהחברה הישראלית מתנהלת שלא

מרשתנו, חברה זרה, הגישה תביעה כנגד חברה ישראלית סי טי אי גו מובייל, רשת החנויות לאביזרי סלולר, תביעה כספית על סחורה שלא שולמה וזכתה בה (תוך שבית המשפט דוחה את

התובעת, אשר בהיותה מועסקת אצל המשיבה 2, חברה בע"מ, העבירה אליה לבקשתו של הנתבע 1 הלוואות בסך כולל של 560,000 ₪ בערכים נומינאליים (כאשר הראשונה בשנת 2003 והאחרונה בשנת 2008).

מרשנו צבר חובות על קנסות תנועה במרכז לגביית קנסות אשר בעקבותיו הוטל, על פי פקודת המיסים גבייה, עיקול משכורת שנשלח למעסיקתו. בעקבות פנייתו של מרשינו לחלוקת החוב לתשלומים הסכים המרכז