Accessibility Tools

כתב תביעה - הפרת הסכם ורשלנות חברת כח אדם

המדובר בתובענה לפיצוי על נזקיה של מרשתנו ע"ס כ- 400,000 ₪ שנגרמו כתוצאה מהפרת הסכם, הטעיה, חוסר תום לב ורשלנות מטעם מרשתנו. הנתבעת, חברת היי טק ידועה פעלה לכאורה מתוך התעלמות מהסכמות מפורשות, מתוך רשלנות, מתוך רצון להגדיל את רווחיה ומחוסר אכפתיות לתוצאות ולנזק שיכול להיגרם (ובסופו של יום אכן נגרם) למרשתנו בית המשפט קבע לה פיצוי.

 הצדדים:

1. א. התובעת הנה אקדמאית בעלת תואר B.A בחוג לגיאוגרפיה האוניברסיטה העברית בירושלים ותואר M.A בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב. תחום התמחותה: מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS), כולל בין השאר ניהול פרויקטים, אפיון והפעלת מערכות GIS אינטרנטיות ארגונית, גיבוש ושיפור נהלי עבודה ותהליכי בקרה, וכיו"ב התמחויות הנוגעות למערכות מידע גיאוגרפיות בישראל.

ב. הנתבעת הינה חברה בע"מ הפועלת בישראל. בין שאר עיסוקיה פועלת הנתבעת כספק כוח אדם חיצוני למשרד הפנים, לרבות בתחום מקצועות טכנולוגית המידע והתקשוב (להלן ובכל מקום בכתב התביעה בו תוזכר הנתבעת הכוונה היא לנתבעת ו/או כל מי שפעל מטעמה).

מבוא:

2. המדובר בתובענה לפיצוי על נזקיה של התובעת שנגרמו כתוצאה מהפרת הסכם, הטעיה, חוסר תום לב ורשלנות מטעם הנתבעת. כפי שיפורט להלן בהרחבה, הנתבעת פעלה מתוך התעלמות מהסכמות מפורשות, מתוך רשלנות, מתוך רצון להגדיל את רווחיה ומחוסר אכפתיות לתוצאות ולנזק שיכול להיגרם (ובסופו של יום אכן נגרם) לתובעת.

3. הנתבעת מצידה מעולם לא הכחישה את העובדה שהפרת התחייבויותיה כלפי התובעת הייתה מכוונת. התנהלותה התבססה על ההנחה שאם לא יצלח ניסיונה להגדיל את רווחיה, היא תוכל לתקן בדיעבד את הדברים. בסופו של יום התברר כי הנחת הבסיס של הנתבעת הייתה מוטעית וניסיון "התיקון" נכשל. פעולותיה ו/או מחדליה של הנתבעת מנעו מהתובעת את זכותה הלגיטימית להשתתף במכרז ולשפר את תנאי העסקתה לרבות השכר, הסיפוק בעבודה והתנאים הנלווים.

רקע עובדתי:

4. בתאריך 21/02/08 פרסם האגף למידע גיאוגרפי וטכנולוגיית המידע במשרד הפנים בקשה לקבלת הצעות (תיחור) להעסקת עובדים בתחום מקצועות טכנולוגית המידע והתקשוב במסגרת תוצאות מכרז תשכ"ל מממ 2003-2.

מצ"ב העתק מתמצית המכרז הנ"ל כנספח א' לכתב התביעה.
מצ"ב העתק טופס פניה בבקשה להצעת מועמדים, דומה לבקשה שהופצה ביום 21/02/2008 כנספח ב'.

5. בין התפקידים שנדרשו ע"י משרד הפנים היו התפקידים ברמה 3 ו- 4 שהגדרותיהם כדלקמן (ראה עמ' 25 למכרז):

רמה 3: אחראי פרויקט, רשתות, אתר אינטרנט, אבטחת מידע, עובד DBA, עובד סיסטם.

רמה 4: מנתח מערכות, מעצב גרפי, ראש צוות תמיכה, ראשי צוותים בכל התחומים.

6. התובעת מילאה בעבר תפקיד המקביל לתפקיד ברמה 4 במסגרת עבודתה במשרד הפנים, בין השנים 2003 – 2007, בתור ראש צוות ומנהלת פרויקטים בתחום מערכות מידע גיאוגרפי ומיפוי במינהל התכנון. גם בעבר הועסקה התובעת באמצעות ספק חיצוני ומצאה סיפוק רב מתפקידה. למרות זאת, מאחר שתנאי העסקתה לא תאמו את ציפיותיה היא העדיפה לעבור לחברה אחרת.

מצ"ב העתק מכתב המלצה מהממונה על התובעת מר מנחם ארסלן כנספח ג'.

7. יצוין כי התובעת נשארה בקשר טוב עם הממונה עליה מר אסלן ועם חבריה אנשי הצוות. כמו כן, ומאחר והיא נשארה לעסוק באותו תחום, נשארה עמם התובעת גם בקשר מקצועי.

8. המכרז היה עבור התובעת הזדמנות חד פעמית לחזור לתפקיד שאהבה ואשר נתן לה סיפוק רב, כל זאת בשדרוג תנאי העסקתה.

9. זמן קצר לאחר שפורסם המכרז פנה אל התובעת מנכ"ל אחת החברות המורשות להתחרות במכרז (מרטנס הופמן שירותי מחשוב). לדבריו, בתשובה לבקשתו, הממונה על התובעת בעבר, מר ארסלן מנחם, ציין את שמה כמועמדת מתאימה והעביר אליו את פרטי ההתקשרות עמה.

10. התובעת מצידה החלה לנהל מו"מ על תנאי העסקתה עם כמה חברות שהתחרו על המכרז.

11. כאן המקום לציין כי התובעת נשארה בקשה חברי טוב מאד עם חברתה לעבודה במשרד הפנים הגב' רוית טליאז (להלן: "רוית"). רוית הועסקה ועדיין מועסקת במשרד הפנים בתפקיד ברמה 3 ואולם היא נדרשה להתמודד על תפקיד זה מחדש במכרז.

12. התפקיד שהחליטה התובעת להתחרות עליו באופן חד משמעי היה התפקיד ברמה 4 וזאת ממספר טעמים:

א. התפקיד ברמה 4, למרות שהיה רשמית ברמה נמוכה יותר מתפקיד ברמה 3 ואף בשכר נמוך יותר, עניין את התובעת הרבה יותר באשר הסיפוק והאתגר בו גבוהים משמעותית עבורה. כמו כן אפשר התפקיד ברמה 4 המשכיות והשלמה לפרויקטים שהחלה בעבר והתובעת ביקשה להיות שותפה בקידומם. (יצוין כי תחומי העיסוק של כל אחד מהתפקידים שונה לגמרי ממשנהו).
ב. הניסיון וההתאמה לעבודה של רוית, המועמדת שכיהנה בתפקיד ברמה 3 והתמודדה עליו במכרז, עולה בעשרות מונים על ניסיונה של התובעת.
ג. מאחר וכאמור, התובעת נשארה בקשר עם חבריה לעבודה, היה ברור כי מנהל האגף מר ארסלן היה מאד מרוצה מרוית ולא הייתה כל סיבה להחליפה.
ד. השתיים היו חברות כאמור, והתובעת לא רצתה לפגוע בפרנסתה של חברתה.

13. ניסיונה הרב והעובדה שהתובעת כבר מילאה את התפקיד ברמה 4 לשביעות רצונם של מעסיקיה, גרם לה להיות אטרקטיבית ביותר עבור החברות המתחרות במכרז ואלו התחרו ביניהם בתנאי ההעסקה שהציעו לתובעת.

14. המו"מ נמשך בין פברואר למרץ 2008. לקראת סוף המו"מ החליטו התובעת ורווית לגשת למכרז באמצעות הנתבעת שאותה ייצג מר צביקה לוגסי. המדובר באחת מחברות המובילות בענף ההי-טק בישראל ובזמנו נראתה הנתבעת כחברה יציבה, אחראית, בעלת ניסיון בתחום מיקור חוץ של עובדים. כמו כן, התובעת קיבלה רושם שהנתבעת כחברה, דואגת לעובדיה. יצוין כי בחירתה של התובעת בנתבעת הייתה בעיקר נוכח המצג שיצרה החברה כחברה אחראית ויציבה ולאו דווקא בגלל התנאים שהוצעו לה, שהיו בבסיסם דומים לתנאים שהוצעו בחברות אחרות.

15. כאן יודגש כי לאורך כל המו"מ הקפידה התובעת להזכיר שוב ושוב כי היא מבקשת להציע את מועמדותה לתפקיד ברמה 4 ולא לרמה 3 ועל כך התבססה ההתקשרות בין הצדדים.

16. בסיום המו"מ בין הצדדים הוסכם על עיקרי תנאי העסקתה כדלקמן:

• שכר חודשי בסך 14,000 ₪ ברוטו.

• רכב בליסינג (ללא הפחתה בשכר) – מיצובישי, ללא הגבלת ק"מ. אין התחייבות על החזקת הרכב, כל עוד מודיעים מראש באופן מסודר.
• ביטוח מנהלים על 85% מהשכר.
• קרן השתלמות על 85% מהשכר.
• 20 ימי חופשה בשנה.
• 18 ימי מחלה בשנה (2 מתוכם הצהרה) – מהיום השני שכר מלא.
• קורס מקצועי אחד בשנה (בעלות של 4,000 – 4,500 ₪)
• ביטוח בריאות הראל לכל המשפחה הגרעינית.
• ביטוח אבדן כושר עבודה.
• מכשיר סלולארי.
• חיבור אינטרנט בבית.
• כל שנה דיון שכר.
• אופציה לקבלת תפקידים שונים בתוך החברה.
• היקף עבודה של 8.5 שעות ביום.
• עד שהתינוק מגיע לגיל שנה, היקף עבודה של 8 שעות ביום.
• ארוחת צהריים – החזר של 14.5 ₪ ליום.
• שעון עבודה גמיש.

יצוין כי תנאים אלו נכתבו ע"י המבקשת במהלך המו"מ והפגישות בין הצדדים. כמו כן וכאמור במכרז (נספח א' לעיל בעמ' 26), עבור העסקתה של התובעת, צפויה הייתה הנתבעת לקבל מהמדינה סך של כ- 29,000 ₪ בצירוף מע"מ.

17. לכל אורך המו"מ ביקשה התובעת אישור בכתב מנציג התובעת על ההסכמות ביניהם ואולם לדבריו של צביקה, נציג הנתבעת, הדבר אינו נהוג ואינו מקובל. בסופו של יום, עד למועד הגשת מסמכי ההתמודדות במכרז ועד בכלל, לא קיבלה התובעת אישור בכתב על הסכמות הצדדים.

מצ"ב שרשור אי מייל ובו ביקשה התובעת מסמך כתוב כלשהו, ולו תמציתי, על ההסכמות ביניהם ותשובות נציגיה של הנתבעת כנספח ד'.

18. למען השלמת התמונה ייאמר כי הנתבעת ורוית ביקשו להגיש את מועמדותן באמצעות חברת השמה אחת ושקלו שתיהן לגשת באמצעות הנתבעת. בין לבין, בסמוך למועד תום הגשת ההצעות הודיעה רוית לנתבעת כי היא מתכוונת לגשת למכרז באמצעות חברה אחרת.

19. פתיחת מעטפות המכרז נערכה בתאריך 19/03/08 או בסמוך לכך. עוד באותו ערב נודע לתובעת כי בניגוד לדרישותיה המפורשות ולהסכמות הצדדים הגישה הנתבעת את מסמכיה להתמודדות על משרה ברמה 3 ולא עבור המשרה ברמה 4 עליה הסכימו הצדדים במפורש.

20. התובעת שוחחה עם מר ארסלן שהתפלא מאד (בלשון המעטה) על הגשת שמה לתפקיד ברמה 3. כאשר הבהירה לו התובעת כי מדובר בטעות אמר לה מר ארסלן כי למרות שהסיכויים לכך נמוכים מאד, ייתכן וניתן יהיה לבחון אפשרות לתיקון אם תגיש הנתבעת למחלקה המשפטית בקשה לתיקון מיידי מתפקיד לרמה 3 לתפקיד המבוקש ברמה 4.

21. מייד לאחר מכן שוחחה התובעת עם צביקה נציג הנתבעת אשר למעשה הודה כי לא מדובר בטעות אלא שמסמכי ההתמודדות במכרז הוגשו על דרגה 3 במכוון. צביקה הודיע לה כי אכן המסמכים הוגשו שלא כמוסכם אבל שלא תדאג אם תהיה בעיה הוא כבר ידאג לפתור אותה בבחינת "יהיה בסדר" הישראלית הידועה, לדבריו: "אז אני אומר לך שתשאירי את זה ותראי איך מקבלים גם על התעריף האחר בסדר?" (עמ' 1 שורה 24 לתמלול השיחה).

מצ"ב תמלול השיחה בין השניים כנספח ה' לכתב התביעה. מתמלול השיחה כולה ניתן ללמוד מעבר לכל ספק כי המסמכים הוגשו כפי שהוגשו בכוונת מכוון ובהתייעצות עם מנהלי הנתבעת.

22. ביום 21/03/08, על מנת לנסות להקטין את נזקיה ולתקן את מחדלה של הנתבעת, שלחה התובעת אל כל הגורמים הנוגעים בדבר, בקשה לתיקון הטעות.

מצ"ב העתק הפנייה מיום 21/03/08 כנספח ו'.

23. בין לבין ולאחר שהתעקשה התובעת נשלחה גם ע"י הנתבעת בקשה לתיקון אך כאמור, ללא הועיל, המדובר היה במכרז ממשלתי שמשום מה סברה הנתבעת שניתן "לשחק" בו. כצפוי, שיטת ה- "יהיה בסדר" לא פעלה ומהתובעת נמנעה הזכות להשתתף במכרז בתפקיד שביקשה.

מצ"ב העתק אי מייל ששלח בעניין צביקה לתובעת מיום 20/03/08 כנספח ז'

24. מאחר וכך היו פני הדברים נמנעה התובעת מלהגיע לראיון וזאת מכמה וכמה סיבות:

א. התובעת זומנה ליום ראיונות יעודי לרמה 3 בלבד, שאיננו רלוונטי לעניינה.
ב. התובעת לא עמדה בתנאי הסף הנדרשים לתפקיד ברמה 3 וממילא לא שלחה כל מסמך הנוגע לתנאי סף אלו.
ג. היה ברור שהתאמתה של רווית לתפקיד ברמה 3 הייתה גבוהה הרבה יותר. לפיכך, הניקוד שהייתה מקבלת התובעת על התאמה לתפקיד היה נמוך יותר.
ד. התובעת ביקשה להתמודד על תפקיד ברמה 4 שהיה כאמור רלוונטי הרבה יותר לגביה. לא היה לה כל עניין להתמודד על התפקיד ברמה 3.
ה. ענף ה- GIS הינו ענף קטן ומצומצם בו כולם מכירים את כולם והקשרים ביניהם הם על בסיס יום יומי כמעט. מול הסיכוי האפסי של קבלת התפקיד ברמה 3 לא רצתה התובעת לפגוע בתדמית האמינה והמקצועית שיצרה לעצמה משך שנים ובעמל רב.
ו. התובעת הבהירה שלא תתמודד על תפקיד שמתמודדת עליו חברתה הטובה.

25. למען השלמת התמונה ייאמר כי בסופו של יום רווית אכן זכתה במכרז בתפקיד ברמה 3. לתפקיד ברמה 4 נבחר מועמד שנמנע מלהתחיל בתפקידו ובמקומו נבחר המועמד שזכה במקום השני במכרז.

26. עוד ייאמר למען השלמת התמונה כי ככל הנראה המניע להפרת התחייבויותיה של הנתבעת כלפי התובעת היה העובדה שעל עובדת ברמה 3 הייתה מקבלת הנתבעת תמורה גבוהה הרבה יותר (כ- 2,800 ₪ בצירוף מע"מ יותר לחודש). למרות זאת, התמורה שהייתה משולמת לתובעת כמוסכם בין הצדדים במו"מ ביניהם הייתה זהה.

טענות התובעת:

התובעת הייתה בעלת הסיכויים הגדולים ביותר לזכות במכרז ברמה 4:

27. התובעת תטען כי במכלול הנסיבות לעיל סיכוייה לזכות במכרז היו גבוהים מאד ולמעשה היא הייתה המועמדת המתאימה מכל הבחינות לתפקיד. ולהלן נימוקיה:

א. התובעת ביצעה בעבר תפקיד מקביל עם מאפיינים זהים לתפקיד ברמה 4 בצורה הטובה ביותר ולשביעות רצונו של הממונה עליה (ראה מכתב ההמלצה המצ"ב לעיל כנספח ב' לכתב התביעה).
ב. הממונה עליה בעבר היה האחראי לדירוג ההתאמה של כל מועמד ומועמד לתפקידים שהוצעו במכרז והוא זה אשר הציע לחברות המתחרות במכרז לפנות אל התובעת ואף נתן להן את פרטי ההתקשרות עמה.
ג. כישוריה המקצועיים של התובעת הם ללא רבב ומתאימים בצורה מושלמת לדרישות התפקיד ברמה 4.

מצ"ב קורות החיים של התובעת כנספח ח' לכתב התביעה. כמו כן ראה עמ' 4 בנספח ב' לכתב התביעה המצ"ב לעיל, בו מפורטים הפרמטרים לרכיבי האיכות של המועמד לתפקיד.

ד. המועמד שלבסוף נשכר לתפקיד היה הזוכה השני במכרז. אין ספק כי עובדה זו מעלה עוד יותר את סיכויה של התובעת להתקבל לתפקיד.
ה. ככל הידוע לתובעת לא התמודדו על התפקיד ברמה 4 יותר מ- 5 מועמדים. יצוין כי תחום העיסוק הנדרש במכרז, כולל הגדרת הניסיון, הכישורים וההשכלה הדרושים, הינו כאמור נחלתם של אנשי מקצוע מועטים בענף זה בארץ, ומכאן מיעוט המועמדים.

לא יכול להיות ספק כי צירוף הנסיבות לעיל מביא למסקנה הברורה כי התובעת היא זו שהייתה זוכה במכרז, לולא מחדליה ו/או פעולותיה של הנתבעת.

בין הצדדים נערך הסכם שבעל פה מחייב:

28. סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 קובע כדלקמן:

חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם הייתה צורה מסוימת תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים.

התובעת תטען כי בינה לבין הנתבעת נערך הסכם. הסעיף היסודי שאין בלתו בהסכם הוא התחייבות הנתבעת להגיש את מסמכיה של התובעת להתמודדות על התפקיד ברמה 4 (להלן: "התנאי היסודי בהסכם").

29. התובעת תטען כי בין הצדדים נערך מו"מ לקראת כריתת ההסכם. התובעת הציגה בפני הנתבעת את דרישותיה. דרישות אלו נתקבלו ע"י הנתבעת לרבות ובמיוחד התנאי היסודי בהסכם.

30. התובעת תטען כי העובדה שההסכם נערך בע"פ ואף העובדה כי הצדדים התכוונו לערוך בהמשך חוזה עבודה בכתב, פורמאלי, מפורט וסופי אינה שוללת את תוקפו המחייב של ההסכם ביניהם (ראה ע"א 158/77 רבינאי נ' חברת מן שקד בע"מ, פ"ד לג(2) 281)).

31. אין כל ספק כי כוונת הצדדים והבסיס להסכמות ביניהם היה התחייבותה של הנתבעת להגיש את מועמדותה של התובעת בתפקיד לרמה 4. ההתקשרות בין הצדדים התבססה על גמירות דעת זו.

32. כמו כן הוסכמו ברחל בתך הקטנה התנאים להעסקתה כמפורט לעיל.

33. התובעת תטען כי הגשת מסמכיה של הנתבעת בפועל, והסכמתה של התובעת לכך, מלמדת על כוונת הצדדים ליצור ולקיים הסכם מחייב.

הנתבעת הפרה את התנאי העיקרי והיסודי להסכם בין הצדדים:

34. התובעת תטען כי הנתבעת הפרה את התנאי העיקרי והיסודי בהסכם בין הצדדים באשר בניגוד למוסכם, העדיפה ביודעין, ומסיבות כלכליות שלה בלבד להגיש את המסמכים לתפקיד אחר מהמוסכם.

35. התובעת תטען כי הפרת ההסכמה בין הצדדים נעשתה בכוונת מכוון. הפרת ההסכם נועדה לטובת הפוטנציאל להגדלת רווחיה של הנתבעת, על חשבון הסיכון הגדול לביטול השתתפותה של התובעת במכרז – סיכון שלמצער התממש.

התובעת תטען כי הנתבעת סיכלה את ההסכם בין הצדדים:

36. התובעת תטען כי ההסכם להעסקתה הותנה בתנאי היסודי בהסכם.

37. התובעת תוסיף ותטען כי הנתבעת מנעה את קיום התנאי וסיכלה את קיום ההסכם בין הצדדים.

הנתבעת חייבת בפיצויים לנתבעת עבור הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם:

38. התובעת תטען כי היא זכאית לפיצויים בעד הנזק שנגרם לה כתוצאה מהפרתה היסודית של הנתבעת את ההסכם.

39. התובעת תטען כי התובעת ראתה, או צריכה הייתה לראות, את תוצאות ההפרה והנזק שייגרם לתובעת אם תחרוג הנתבעת מהתנאי היסודי בהסכם.

40. התובעת תטען כי עקב הפרת ההסכם עומדות לזכותה כל העילות הקבועות בחוק החוזים תרופות כנגד הנתבעת.

הנתבעת הטעתה את התובעת:

41. התובעת תטען כי הבסיס להתקשרותה עם הנתבעת היה התחייבות התובעת להגיש את מסמכי המכרז להתמודדות על משרה ברמה 4.

42. התובעת תטען כי בדיעבד התברר שמעולם לא התכוונה הנתבעת לבצע את התחייבויותיה כלפיה וכל אמירותיה של הנתבעת בעניין היו הטעיה. התובעת תוסיף ותטען כי עוד לפני הגשת מסמכי המכרז גיבשה לעצמה הנתבעת החלטה על התמודדות לתפקיד ברמה 3. פעולותיה ומחדליה של הנתבעת נבעו ממניעים כלכליים שלה בלבד. כאמור, התמורה שהייתה מקבלת על עובד ברמה 3 גבוהה מהתמורה שהייתה מקבלת על עובד ברמה 4, בעוד שהתנאים שהתחייבה עליהם הנתבעת כלפי התובעת היו נשארים זהים.

הנתבעת פעלה בחוסר תום לב במו"מ בין הצדדים ובקיום ההסכם:

43. התובעת תטען כי הנתבעת ניהלה את המו"מ בחוסר תום לב שעה שנמנעה מלעדכן אותה על כוונתה להגיש את מסמכי המכרז של התובעת להתמודדות ברמה 3.

44. עוד תטען התובעת כי הימנעותה והתעקשותה של הנתבעת שלא להעביר אל התובעת מסמך כלשהו בכתב, מעידים על חוסר תום ליבה בשלביו המוקדמים של ההסכם עד לגיבושו.

45. התובעת תטען כי הנתבעת פעלה בחוסר תום לב כאשר הגישה ביודעין את מסמכיה של התובעת במכרז על רמה אחרת מהמוסכם, זאת מאחורי גבה של התובעת ומבלי לעדכנה כלל בדברים.

46. התובעת תטען כי התנהלותה של הנתבעת, ובמיוחד הסיכון שלקחה להגדלת רווחיה על חשבון הקטנת, ואף איפוס הסיכויים של התובעת לזכות במכרז, מהווה חוסר תום לב בקיום ההסכם.

47. התובעת תטען כי בעקבות הפרת חובת תום הלב של הנתבעת, הן בשלבי המו"מ והן בקיום ההסכם, נגרמו לה נזקים ועל הנתבעת מוטלת האחריות לפצותה.

הנתבעת התרשלה בעריכת מסמכי המכרז ו/או בקיום חובותיה ע"פ ההסכם בין הצדדים:

48. התובעת תטען כי הנתבעת לא פעלה כפי שחברה המספקת שירותי כוח אדם סבירה, נבונה ואחראית הייתה פועלת. התובעת תוסיף ותטען כי נקיטת מדיניות של "יהיה בסדר" הינה רשלנות כלפי העובדים שהתקשרו עמה בכלל וכלפי התובעת בפרט.

49. התובעת תטען כי לחברה המספקת שירותי כוח אדם, כגון הנתבעת, קמה אחריות וחובת זהירות כלפי העובדים אותם היא מייצגת. אחריות זו מתגבשת כבר בשלבים הראשונים לרבות שלב הגשת ההצעה להתמודדות במכרז.

50. התובעת תוסיף ותטען כי הגשת המסמכים למכרז שלא כפי שנתבקשה הנתבעת ו/או בקלות דעת ו/או בשיטת "מצליח" ו/או מתוך מחשבה שבדיעבד יהיה ניתן לתקן את הטעות, מהווה הפרת חובת הזהירות ורשלנות כלפיה.

51. כתוצאה ישירה מהפרת חובת הזהירות ורשלנותה של הנתבעת נגרמו לתובעת נזקים כמפורט בתובענה.

פעולותיה ומחדליה של הנתבעת מהוות תרמית ומצג שווא כלפי התובעת:

52. התובעת תטען כי לאורך כל שלבי המו"מ בין הצדדים ולאחריו, עד למועד הגשת מסמכי המכרז ממש, הציגה הנתבעת בפני התובעת מצג כאילו היא מתכוונת לעמוד בתנאי היסודי בין הצדדים.

53. התובעת תטען כי למעשה, וכעולה מהנסיבות אשר פורטו לעיל, מעולם לא התכוונה הנתבעת להגיש את מסמכי המכרז כמוסכם. בדיעבד התברר שממניעים של הגדלת רווחיה בלבד התכוונה הנתבעת, מראש או לאחר שרווית החליטה לגשת למכרז עם חברה אחרת, להגיש את מסמכי המכרז של התובעת להתמודדות על התפקיד ברמה 3.

54. התובעת תוסיף ותטען כי הנתבעת ידעה על המצג הכוזב שהציגה בפני התובעת, או מעולם לא האמינה בנכונות הצהרותיה כלפי התובעת, או שנהגה מתוך קלות ראש בבחינת "יהיה בסדר".

55. התובעת תטען כי כתוצאה מהמצג שיצרה הנתבעת הסכימה התובעת להתמודד במכרז באמצעות הנתבעת, למרות שהיו בפניה אפשרויות להתמודדות עם חברות אחרות, ונגרם לה נזק ממון עקב כך.

הנתבעת הפרה את חובותיה החקוקות כחברה המספקת שירותי כוח אדם:

56. התובעת תטען כי במחדליה ו/או בפעולותיה הפרה הנתבעת את חובותיה ע"פ סעיף 11 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו – 1996, באשר נמנעה בכוונה וכמדיניות להעביר או לחתום על הסכם בכתב המסדיר את תנאי העבודה של התובעת אצלה (ראה נספח ד' לכתב התביעה).

57. התובעת תטען כי כאמור לעיל, תנאי העסקתה הוגדרו והוסכמו ע"י הצדדים עובר להגשת מסמכי המכרז שאם לא כן לא הייתה מסכימה התובעת לגשת למכרז באמצעות הנתבעת.

58. אשר על כן תטען התובעת כי לצורך המצומצם של הגשת מסמכי המכרז וייצוגה במכרז, התקיימו בינה לבין הנתבעת יחסי עובד מעביד והיה על הנתבעת להסדיר את מערכת היחסים בכתב כדרישת סעיף 11 לחוק הנ"ל.

מחדליה ו/או פעולותיה של הנתבעת גרמו באופן ישיר לנזקים שנגרמו לתובעת:

59. התובעת תטען כי כל אחד ממחדליה ו/או פעולותיה של הנתבעת כמפורט לעיל וכל שכן הצטברותן גרמו לתובעת נזק ממון ישיר. התובעת תוסיף ותטען כי פעולותיה ו/או מחדליה של הנתבעת איפסו הלכה למעשה את סיכויי הזכייה של התובעת במכרז ומנעו ממנה להתמודד במכרז על התפקיד אותו ביקשה.
הנתבעת הפרה את התחייבותה ע"פ המכרז לנקוט בכל אמצעים למניעת נזקים:

60. סעיף 0.7.3 למכרז (בעמ' 13) מטיל על המשתתפים בו, לרבות הנתבעת, לנקוט בכל האמצעים המעשיים למניעת נזק לגופו או רכושו של אדם.

61. התובעת תטען כי במעשיה ומחדליה כלפיה הפרה הנתבעת את התחייבותה זו.

הנזק:

62. התובעת תטען כי תקופת ההתקשרות בין התובעת והנתבעת למשרד האוצר ע"פ סעיף 2 להסכם ההתקשרות, ע"פ המכרז דנן הינה 4 שנים (שנתיים + אופציה לשנתיים נוספות). אשר על כן תטען התובעת כי תקופת הפיצוי הנתבעת הינה 4 שנים.

מצ"ב העתק הסכם ההתקשרות כנספח ט' לכתב התביעה.

63. התובעת תטען כי נזקיה מסתכמים בהפרש בין שכרה, לרבות התנאים הנלווים, עליהם הסכימה עם הנתבעת לבין שכרה הנוכחי, לרבות התנאים הנלווים.

העתק מהסכם העבודה הנוכחי של התובעת בו מפורטים תנאי העסקתה יישאר חסוי. יצוין כי מאחר והתובעת חתמה על הסכם סודיות לעניין פרסום תנאי העסקתה, תשאיר בשלב זה התובעת את הסכם השכר שלה חסוי.

64. התובעת תטען כי כתוצאה מפעולותיה ו/או מחדליה של הנתבעת, כמפורט בהסכם זה, נגרמו לה הפסדי שכר בשיעור של 8,500 ₪ בחודש (5,500 ₪ הפסדי שכר ישירים ו- 3,000 ₪ הפסדים עקיפים הנוגעים לתנאי שכר).

65. אשר על כן תטען התובעת כי נזקיה הישירים מסתכמים בסך כולל של 408,000 ₪.

66. כמו כן מעריכה התובעת את עוגמת הנפש שנגרמה לה, את הוצאותיה ואת בזבוז הזמן שנגרם לה כתוצאה מפעולותיה / מחדליה של התובעת בסך של 40,000 ₪.

התובעת עשתה כל שביכולתה לשם הקטנת נזקיה:

67. התובעת תטען כי עשתה את כל שביכולתה להקטין את נזקיה לרבות משלוח פנייה מטעמה בבקשה לתיקון מחדלה של הנתבעת. כמו כן דאגה ודואגת התובעת לשמור על תפקידה ומשרתה הנוכחית.

כללי:

68. לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית לדון בתובענה.

69. אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעת לדין ולחייבה לשלם לתובעת את סכום התביעה בצירוף הוצאותיה ולרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק.

_____________________
בר אל ירון, עו"ד
ב"כ התובעת


מאמרים קשורים

 • ביטול חוזה

  ביטול חוזה הינה זכות העומדת לצידו של צד שנפגע מהפרת חוזה. ביטולו של החוזה ייעשה בהתאם לעילות...
 • טעות והטעיה בדיני חוזים

  טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות...
 • דיני חוזים - 7 מושגי יסוד שכדאי לדעת לפני חתימה על חוזה

  דיני חוזים הינם שילוב של הוראות החוק וההלכות שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בכל הנוגע לחוזים...
 • ביטול הסכם

  ביטול הסכם מהווה זכות העומדת לצידו של הצד להסכם שנפגע מפגמים בשלב המו"מ ו/או בשלב קיומו של ההסכם...
 • הפרת חוזה - מה שצריך לדעת, בקצרה

  הפרת חוזה הינה התנהגות של צד לחוזה אשר אינה תואמת את המוסכם והאמור בחוזה ו/או מעשה או מחדל הנוגד...