Accessibility Tools

כתבי טענות מקרקעין

כתבי טענות נבחרים בסוגיות שונות בדיני מקרקעין

כתבי טענות דיני מקרקעין

להלן כתבי טענות נבחרים שהוגשו על ידינו לבתי המשפט השונים בסוגיות הנוגעות לדיני מקרקעין
מומלץ כי תעיינו גם בדף: מאמרים דיני מקרקעין

כתב הגנה ב- תביעה לפינוי מושכר מבניין שלם בנווה צדק בתל אביב. הבניין הושכר במשך שנים רבות ואולם מצב הדירות המושכרות היה בכי רע ובצדק

המדובר ב תביעה לפינוי מושכר לפי פרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי אשר עוסקים בבעיה החמורה של שוכרים אשר לא מפנים את המושכר, למרות שאין

המדובר בתביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר, ובהתאם לפרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי. משכיר אשר ניצל נזילת מים שארעה במושכר על מנת לתרץ את