• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כתבי טענות מקרקעין

כתבי טענות נבחרים בסוגיות שונות בדיני מקרקעין

כתבי טענות דיני מקרקעין

להלן כתבי טענות נבחרים שהוגשו על ידינו לבתי המשפט השונים בסוגיות הנוגעות לדיני מקרקעין
מומלץ כי תעיינו גם בדף: מאמרים דיני מקרקעין

המדובר בתביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר, ובהתאם לפרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי. משכיר אשר ניצל נזילת מים שארעה במושכר על מנת לתרץ את

המדובר ב תביעה לפינוי מושכר לפי פרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי אשר עוסקים בבעיה החמורה של שוכרים אשר לא מפנים את המושכר, למרות שאין בידיהם חוזה