Accessibility Tools

כתבי טענות דיון מסחרי אזרחי

כתבי טענות נבחרים בסוגיות הנוגעות למשפט מסחרי אזרחי

כתבי טענות דיון מסחרי אזרחי

להלן כתבי טענות נבחרים שהוגשו על ידינו לבתי המשפט השונים בסוגיות הנוגעות לתחום המסחרי אזרחי
מומלץ כי תעיינו גם בדף: מאמרים דיון מסחרי אזרחי

ממציא עובד על המצאה שנים רבות ומתחבר לבעל הון שיוכל להפיץ את המצאתו, בעל ההון עושק וגוזל את ההמצאה ומותיר את הממציא חסר כל. זוהי תמצית

ממציא עובד על המצאה שנים רבות ומתחבר לבעל הון שיוכל להפיץ את המצאתו, בעל ההון עושק וגוזל את ההמצאה ומותיר את הממציא חסר כל. משפט

המדובר בתובענה כנגד ערב, כאשר בנק אוצר החייל טוען כי החייב העיקרי (שהינו אחיה של המבקשת) יצא את הארץ לצמיתות. למעשה, במועד הגשת התובענה היה

מרשתנו, חברה בע"מ ביקשה לתקן את רכבה שהתחמם במוסך. פעם אחר פעם, ולמרות ששילמה מרשתנו עבור כמה וכמה תיקונים המשיך הרכב והתחמם. בפעם האחרונה התחמם

המדובר בהסכם הלוואה שנחתם ע"י לקוח המשרד והנתבעים. בהסכם נרשמו תנאים שונים לגבי החזרה הלוואה לרבות העברת מחצית מדמי השכירות למרשנו וכי הדירה תישאר כערובה