• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כתבי טענות דיון מסחרי אזרחי

כתבי טענות נבחרים בסוגיות הנוגעות למשפט מסחרי אזרחי

כתבי טענות דיון מסחרי אזרחי

להלן כתבי טענות נבחרים שהוגשו על ידינו לבתי המשפט השונים בסוגיות הנוגעות לתחום המסחרי אזרחי
מומלץ כי תעיינו גם בדף: מאמרים דיון מסחרי אזרחי

בשנת 2011 נתקל הח"מ, כ- עורך דין לחוזים, לראשונה בשם יוסי אגמי או יוסף אגמי בשמו המלא. בשעתו הגשנו בשם מרשנו כתב תביעה לביטול הסכם

במסגרת פעילות משרדנו כמשרד עו"ד לחוזים מרשנו חתם על חוזה החזר חוב ע"ס כ- 1,500,000 ש"ח. בנוסף העביר כביטחון להחזר החוב את שיק שלו ושל רעייתו ואף

המדובר בלקוחה שהגיעה אל משרדנו לאחר שנודע לה לגמרי במקרה שהדירה בה היא מתגוררת נמכרה ! כך ! ככל הנראה חתימתה זויפה על ידי מתחזה.

המדובר ב- הפרת חוזה מכר דירה שאליה צמודים מקרקעין ואשר ע"פ מצגי המוכרים, אשר ניסו כבר בעבר למכור את הנכס, והמתווכים עובר לחתימת הסכם המכר – קיימות