Accessibility Tools

כיצד אנו מקבלים תיק חדש

משיחת הטלפון הראשונית ועד תחילת העבודה על התיק

השלבים לקבלת תיק חדש למשרדנו

בדף זה נביא בפניכם, בדרך של תרשים זרימה, את השלבים לקבלת תיק משפטי חדש במשרדנו משלב ההיכרות הראשונית ועד תחילת העבודה על התיק והגשת כתבי הטענות לבית המשפט.

היכרות ראשונית

שיחת טלפון מקדימה

התייעצות בטלפון

לאחר שהלקוח פונה אלינו באמצעות הפנייה מלקוח אחר, הוואטסאפ המשרדי, הודעה באתר או בכל דרך אחרת, נקבעת שיחת טלפון על מנת שנבדוק יחד עם הלקוח הפוטנציאלי את האפשרויות לטיפול בתיק. במידה ועולה משיחת הטלפון כי על פניו יש באפשרות משרדנו לעזור נקבעת פגישה עם עורך דין בר אל ירון במשרדנו.

היכרות ראשונית

פגישה מקדימה

פגישת ייעוץ

officeפגישת הייעוץ הראשונית מתקיימת במשרדנו. מטרתה להבין לעומק וטוב יותר את המקרה ולשמוע באופן בלתי אמצעי את נסיבות המקרה ואת מה שמבקש הלקוח להשיג. בסיום הפגישה יקבל הלקוח חוות דעת משפטית לגבי המקרה הספציפי המוצג בפנינו, לוח הזמנים המשוער וכמובן עלויות הייצוג והוצאות נלוות כגון אגרות בית משפט וכיו"ב.

הגדרת הטיפול המשפטי

הסכם שכר טרחה

הסכם שכר טרחהבמידה והלקוח מבקש לשכור את שירותו של המשרד נחתם בין הצדדים הסכם שכר טרחה. בהסכם שכר הטרחה מועלות על הכתב הסכמות הצדדים לרבות מהות הטיפול המשפטי, פירוט השירות המשפטי שיעניק משרדנו ללקוח, שכר הטרחה המוסכם ודרך התשלום. כמו כן מפורטים נושאים כלליים אחרים לרבות הסכמות ספציפיות שמבקש הלקוח.

הגדרת הטיפול המשפטי

התחלת העבודה על התיק

פגישת עבודה

הסכם שכר טרחהעם קבלת התיק לטיפול, וטרם עריכת כתבי הטענות ו/או המסמכים שהתקבלו במשרדנו בעניינה של התביעה נערכת פגישת עבודה בין הלקוח לעורך דין בר אל ירון. פגישה זו מאפשרת הבנה רחבה יותר של התיק ובמהלכה מבהירים הצדדים את הראיות בתיק ואת אסטרטגיית ניהול התיק. 

העבודה השוטפת

הגשת כתבי הטענות

הגשת כתבי הטענותלאחר הגשת כתבי הטענות הראשוניים מתנהל התיק המשפטי לעיתים חודשים ספורים בלבד ולעיתים שנים. במהלך תקופה זו, תהיה אשר תהיה, אנו רואים בשיתוף הפעולה עם לקוחותינו מפתח להצלחתנו. מייד עם תחילת העבודה אנו מעבירים לכל לקוח קישור מאובטח לתיקייה הממוחשבת במשרדנו אליה מועלים בזמן אמת כל המסמכים בתיק. כמו כן ניתן ליצור עם עורך דין בר אל ירון קשר בטלפון המשרד או לכתוב אליו בוואטסאפ המשרדי בכל שעה ביום.

העבודה השוטפת