Accessibility Tools

הרפורמה בהליך פשיטת רגל, לצאת לדרך חדשה

הליך פשיטת הרגל החדש, האם אכן המדובר בבשורה לחייבים?

במאמר זה נפרט בפני הקורא את יתרונותיו של הליך פשיטת הרגל החדש המאפשר לחייבים שאין באפשרותם לשלם את חובותיהם לצאת לדרך חדשה ונקיה מחובות. 

כבר בראשית הדברים חשוב להדגיש כי מהלך השנים, כמשרד עורכי דין לפשיטת רגל, נתקלנו לא מעט חייבים, יזמים, בעלי עסקים ועוד נקלעים לחובות שנראה בתחילה שלא יוכלו לצאת מהם בתקופת חייהם. למדנו פעם אחר פעם שאין טעות גדולה מזו, רוב לקוחותינו השלימו את הליך פשיטת הרגל בהצלחה ויצאו לדרך חדשה !!! על כל פנים, עובר להתחלת הליך של פשיטת רגל אנו ממליצים בחום להתייעץ ב- עורך דין לפשיטת רגל המתמחה בתחום על מנת לעבור הליך זה על הצד הטוב ביותר ובהצלחה מלאה. 

כולנו טועים, כולנו עושים טעויות וכולנו נופלים למרומות אשר בהסתכלות שבדיעבד אנו לא מבינים איך עשינו את הההחלטות אותן עשינו. ואולם כמו שבכל ערב שוקעת השמש, כך כל בוקר היא עולה ומתחיל יום חדש - לא מדובר בקלישאה, מדובר במקרים אין ספור שנתקלנו בהם במהלך עבודתנו. דווקא בשל כך, הליך של פשיטת רגל על פי הרפורמה החדשה מאפשר לאדם שנפל כלכלית להתחיל "דף חדש" נקי מחובות ולחזור לפעילות יצרנית שתעשה טוב לא רק לו, אלא גם לנושיו ולמשק כולו. 

הרפורמה בהליך פשיטת רגל, לצאת לדרך חדשה

עד לרפורמה בהליך פשיטת הרגל, עורך דין פשיטת רגל שנשאל על ידי חייב מתי הוא יקבל את ההפטר מהחובות, לא ניתן יכול היה להשיב על כך במדויק. חייב שנכנס להליכי פשיטת רגל לאדם פרטי אף פעם לא ידע מתי הליכים אלו יסתיימו ויוענק ההפטר המלא מחובות. הרפורמה, אשר יצאה אל הפועל בשנת 2013, שינתה זאת. במסגרת הרפורמה כבר מתחילת ההליך ניתן כבר לראות את סופו וניתן להעריך מתי יקבל פושט הרגל את ההפטר מחובות המיוחל.

נוסיף לסיכום חלק זה כי המטרה בכל הליך פשיטת רגל, ובמיוחד באלו שעל פי הרפורמה החדשה, היא להיטיב גם לחייבים אך לא פחות מכך להיטיב גם עם הנושים. ברור שתקופה אין סופית בה ייוותר אדם חייב סכומים שאין סיכוי שיוכל לשלם אינה מועילה לחייב. ואולם ברור לא פחות שחוב שממילא לא ישולם אינו מועיל לנושים - ניהול תיק של חייב גוזל זמן, טרחה וכסף רב. בנסיבות בהן ברור שלא ישולם החוב, יהיה זה נכון כלכלית לקבל חלק כזה או אחר מהחוב, ולוותר על חלקו האחר.

נדגיש עוד כי מאמר זה ידון בהליכי פשיטת רגל על פי הרפורמה החדשה הנוגעים לבקשת החייב, להבדיל מבקשת נושה להכריז על חייב כפושט רגל. 

פתיחת תיק פשיטת הרגל:

סעיף 17 פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל") קובע את התנאים שאם מולאו, זכאי חייב להגיש בקשת פשיטת רגל. תנאים אלו על קצה המזלג הינם:

 • סך חובותיו גדולים מ- 17,482 ₪.
 • החייב צרף דו"ח בדבר נכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו וחובותיו.
 • החייב צרף דו"ח בדבר נכסי בת / בן הזוג ושל ילדיו הגרים עמו.
 • החייב חתם על כתב ויתור על סודיות לטובת הכונס הרשמי לקבל מידע על נכסיו.
 • החייב יפרט בבקשתו את טענתו שאיננו יכול לשלם את חובותיו.

סעיף 18 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט ייתן צו לכינוס נכסיו של החייב במידה והכונס הרשמי אישר כי מולאו התנאים אשר פורטו בסעיף 17 לפקודה. במקרים מיוחדים ייתן בית המשפט צו גם ללא אישור זה. לנוחותכם, מדריך לחייב בהליכי פשיטת רגל, מאתר הכונס הרשמי. 

   

צו כינוס בפשיטת רגל:

סעיף 18 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי במידה והורה בית המשפט על צו כינוס, ייקבע מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל. במעמד דיון זה יוזמנו החייב, נושיו והכונס הרשמי. משניתן צו הכינוס, נכסיו של החייב יועברו לפיקוח הכנ"ר עד להכרזתו של החייב כפושט רגל.

מהרגע שהוציא בית המשפט של פשיטת רגל צו כינוס כנגד החייב, יעוכבו כל ההליכים כנגדו (למעט הליכים על ידי נושה מובטח, אך רק באישורו של בית המשפט) ולא ניתן יהיה לפתוח כנגדו בהליכים חדשים לגביית החוב. מעתה, ולעניין חובותיו של החייב, על הנושים לפנות לכנ"ר ו/או למנהל המיוחד אם מונה כזה על ידי בית המשפט.

על פי הרפורמה בהליך פשיטת הרגל, בתקופה שבין צו הכינוס, עד לדיון בבית המשפט בבקשת החייב לפשיטת רגל רשאי הכונס, או המנהל המיוחד אם מונה, לכנס אסיפת נושים על מנת שיוכלו להביא את הסכמתם או התנגדותם לבקשת החייב לפשיטת רגל. במסגרת תקופה זו יכול להציע החייב הסדר כלשהו עם נושיו, לרבות הסדר נושים על פי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל. אם יתקבל ההסדר, יוכל להימנע החייב מהכרזתו כפושט רגל.

 

תפקיד המנהל המיוחד בהליכי פשיטת הרגל החדשים:

במסגרת הרפורמה בהליכי פשיטת רגל, ימנה במנהל מיוחד מטעם הכונס הרשמי מיד עם צו הכינוס. המנהל המיוחד יפעל במהלך 18 החודשים שמיום מתן צו הכינוס ועד ליום הדיון בבקשת החייב בפשיטת רגל לבדיקה ווידוא של נכסיו, הכנסותיו וחובותיו של החייב. בסיום בדיקתו, ולפחות 15 יום לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת הרגל יציג המנהל המיוחד דו"ח אשר יכלול בין השאר את ממצאי החקירה שביצע לעניין הנסיבות שהביאו למצבו הכלכלי של החייב, החובות שהוצגו בפניו ואושרו, ההליכים שנפתחו כנגד החייב ועוד.

על פי הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת הרגל, יציג בעיקר המנהל המיוחד תוכנית פירעון לאישורו של בית המשפט. באופן טבעי, תהיה מבוססת תוכנית הפירעון על יכולתו הכלכליות של החייב, לרבות נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו.

נדגיש בשלב זה כי על עורך דין פשיטת רגל, המיצג חייב, להיות עם "יד על הדופק" לאורך כל ההליכים שבין מתן צו הכינוס ועד למועד הדיון בבקשה לפשיטת הרגל. עליו לשמור על קשר רציף עם המנהל המיוחד ולהיות מעודכן בעמדתם של הנושים. במקרים מתאימים נכון יהיה אף ליצור קשר עם הנושים, על מנת להבין את עמדתם ולבדוק האם ניתן להעביר להם מידע ו/או מסמך שחסר להם, אשר יכול וישנה את עמדתם לטובת ההליך.

 

הפטר מחובות על פי הרפורמה בפשיטת הרגל:

תוכנית הפירעון תוצג לאישורו של בית המשפט לשם אישורו וקבלת הסכמת החייב לקיומה. (למען הסר ספק וכאמור החייב יהיה שותף מלא להכנתה). עם אישורו של בית המשפט לתוכנית הפירעון והכרזתו של החייב כפושט רגל, יוענק לו במקביל גם "הפטר מותנה".

ההפטר המותנה יישאר בתוקפו כל עוד עומד פושט הרגל בתוכנית הפירעון.

אם יעמוד פושט הרגל בתוכנית הפירעון בפשיטת הרגל, הוא יקבל בסיומה הפטר מלא וחלוט מחובותיו. על פי הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל, תקופת תוכנית הפירעון תהיה בד"כ 3 שנים, ואולם בנסיבות המתאימות ניתן יהיה לקצרה, או להאריכה, בהתאם לאפשרויותיו הכלכליות של פושט הרגל.

כמו כן, ייתכנו מקרים שבהם יודיע המנהל המיוחד כי חקירותיו הביאוהו למסקנה כי המשך הליכי פשיטת הרגל לא יועילו כלל לנושיו וכי אין באפשרותו הכלכלית של החייב לעמוד בתוכנית פירעון כלשהי. במקרים כאלו יוכל המנהל המיוחד להמליץ על מתן הפטר מיידי מלא וחלוט מחובותיו של פושט הרגל - מייד בשלב זה של הכרזתו כפושט רגל.

 

התמריצים לחייב לשתף פעולה בהליכי פשיטת הרגל:

במסגרת הרפורמה בהליך פשיטת הרגל, יינתנו תמריצים לחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הכונס הרשמי. שיתוף פעולה כזה יקצר את הזמן עד לקבלת הפטר מחובות פושט הרגל לנושיו והוא יוכל לפתוח דף חדש מהר הרבה יותר.

במסגרת תמריצים אלו, אם יגלה החייב למנהל המיוחד בעצמו או באמצעות עורך הדין על נכסים שהוברחו על ידיו עובר לפתיחת הליך פשיטת הרגל, לא ייזקף הדבר לחובתו, כפי שהיה בהליכי פשיטת הרגל הישנים. כמו כן, הגדלת הכנסותיו של החייב במסגרת תקופת תוכנית הפירעון יקדם עוד יותר את המועד למתן ההפטר מחובותיו.

לעומת זאת, על פי הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל, אם ינצל פושט הרגל את ההליך לרעה, יעוכב המועד להפטר מחובות, עד לביטול הליך פשיטת הרגל מכל וכל. במקרים מסויימים יוביל הדבר לפתיחת הליך פלילי בעבירות על פקודת פשיטת הרגל.

כעורך דין בפשיטת רגל, מציע הח"מ לבדוק היטב היטב עובר לפתיחת תיק פשיטת הרגל, האם ההליך מתאים לנסיבותיו של החייב. ישנם מסלולים נוספים להפטר, כמו למשך הליך של מחיקת חובות בהוצאה לפועל (לחץ על הקישור למעבר למאמר בנושא), אשר לעיתים נכון יותר לנקוט בהם מאשר הליך של פשיטת רגל בבית המשפט.

 

הגבלות על פושט רגל:

עד למתן ההפטר מחובות המלא והחלוט או עד להחלטה אחרת של בית המשפט, ומיד עם הכרזתו של חייב כפושט רגל יוטלו עליו ההגבלות להלן:

 • פושט הרגל יוכרז כלקוח מוגבל חמור כמשמעו בחוק שיקים ללא כיסוי.
 • פושט הרגל לא יוכל לעשות שימוש בכרטיסי חיוב (אשראי), אלא אם קיבל אישור מהנאמן.
 • פושט הרגל לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל עניין בתאגיד, אלא אם קיבל אישור מראש מבית המשפט או מהנאמן.
 • פושט הרגל לא יוכל לעזוב את הארץ, אלא באישור בית המשפט או הנאמן.
 • היה ופושט הרגל הינו בעל עניין בתאגיד, רשאי בית המשפט להורות על הפסקת כהונתו.

 

ביטול הענקת נכסים ללא תמורה שביצע פושט הרגל:

כמו בהליכי פשיטת הרגל הקודמים, כך גם על פי הליך פשיטת הרגל החדש, מעניק סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל לנאמן על נכסיו של פושט הרגל את הזכות להגיש בקשה לביטול העברות שביצע החייב ללא תמורה. המדובר בתקופה שלאחר קריסתו הכלכלית של פושט הרגל ועד 10 שנים לפני פשיטת הרגל (בתנאים אשר פורטו בפקודת פשיטת הרגל).

בבסיס הוראה זו הינה התפיסה שלא ייתכן שחייב יהפוך לפתע לנדיב כלפי בני משפחתו וקרוביו ויעניק את נכסיו במתנה, לפני שישלם את חובותיו לנושיו. במאמר משרדנו ביטול הענקה בהליכי פשיטת רגל, דנו בהרחבה בסוגיה זו. 

 

logoround

 

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • מחיקת חובות בהוצאה לפועל

  במאמר זה נפרט מה הם התנאים למתן הפטר / מחיקת חובות בהוצאה לפועל.  
 • הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל

  סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה" או "פקודת פשיטת הרגל") נועד על...
 • ביטול הענקה בהליכי פשיטת רגל

  מאמר זה ידון בסוגיית ביטול הענקה בהליכי פשיטת רגל כאמור בסעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש],...
 • הגבלות המרכז לגביית קנסות - דרכי ביטול וערעור

  במאמר זה "הגבלות המרכז לגביית קנסות - דרכי ביטול וערעור" נדון בהגבלות המוטלות לבקשת המרכז לגביית...
 • ההגנות העומדות לצידו של ערב, ערב יחיד, ערב מוגן - חלק ב'

  זהו חלקו השני של המאמר שדן בסוגיית ההגנות העומדות לצידו של ערב, ערב יחיד, ערב מוגן. חוק הערבות,...

כתבי טענות קשורים

 • תגובה לבקשת נאמן בפשיטת רגל לביטול הענקה בדירת מגורים

  בן זוגה של מרשתנו העניק למרשתנו את חלקו בדירת המגורים של השניים בתל אביב בשנת 2006. בינתיים נכנס...