• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

החלטת בית המשפט העליון להארכת המועד להגשת ערעור

בית המשפט העליון קיבל את בקשת מרשנו להארכת המועד להגשת ערעור

דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

בית המשפט העליון קיבל את בקשה שהוגשה על ידינו, כמשרד עורך דין חברות, להאריך את המועד להגשת ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא להשיב את מניותיה של חברה לבעליה. בית המשפט העליון קבע כי בנסיבות בהם האיחור היה מינורי, "ניתן לשקול במקרים המתאימים פתרון מידתי בדמות מתן הארכת מועד תוך חיוב בהוצאות".

 


  

החלטה

 בבית המשפט העליון בירושלים בש"א 8469/10 - א'

בקשת רשות הערעור הוגשה באיחור של יום. לא פעם נפסק כי גם איחור של יום – איחור הוא (ראו למשל רע"א 8192/98 רם נ' אררט חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, 8.8.1999)). עם זאת, משך האיחור הוא שיקול רלבנטי בבחינת בקשה להארכת מועד, ובמקום שבו מדובר באיחור זעיר, ניתן לשקול במקרים המתאימים פתרון מידתי בדמות מתן הארכת מועד תוך חיוב בהוצאות. בענייננו, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ובשים לב לכך שהוגשה בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה של בית המשפט המחוזי שבה נמסר על הכוונה להגיש בקשת רשות ערעור, סבורני כי יש מקום לפתרון מידתי כזה.

בשולי הדברים אני רואה לנכון להבהיר כי תקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אינה חלה על בקשות המוגשות בגדר הליכי ערעור (ראו בש"א 1164/08 בן צבי נ' גלברג (לא פורסם, 13.2.2008)). לפיכך לא קמה למבקשים זכות להגיש תשובה לתגובה (אם כי באפשרותם לבקש זאת). מכל מקום, בענייננו אין בתוכן התשובה כדי לשנות לכאן או לכאן את מסקנתי.

אשר על כן, המועד להגשת ההליך מוארך עד ליום הגשתו בפועל. המבקשים יישאו בשכר טרחת עורך-הדין של המשיבים 1 ו- 2 בסכום של 1,500 ₪.

מאמרים קשורים

  • ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

    במאמר זה נפרט את הדרכים העומדות בפניכם לביטול פסק דין בהעדר הגנה. בסדרה ארוכה של פסקי דין קבע בית המשפט העליון את ההלכה על פיה...

כל הדרכים ליצור איתנו קשר


© בר אל ירון, משרד עורכי דין