Accessibility Tools

הוצאה לפועל ופשט"ר

מאמרים משפטיים בסוגיות הנוגעות לדיני הוצאה לפועל ופשיטת רגל

מאמרים הוצאה לפועל ופשיטת רגל

לאורך השנים ייצגנו מאות לקוחות בהליכי הוצאה לפועל, זוכים וחייבים. כמו כן ליוינו את לקוחותינו בהליכי פשיטת רגל עד להפטר. את ניסיונינו כמשרד עו"ד המתמחה בהוצאה לפועל ופשיטת רגל ראינו לנכון לפרוט במאמרים שלפניכם.

המדובר בתביעה של חברה סלולרית כנגד מרשתנו, אותה ייצגנו בהתנדבות מטעם עמותת "לתת" כמשרד עורך דין הוצאה לפועל התובענה הייתה

במאמר זה "הגבלות המרכז לגביית קנסות - דרכי ביטול וערעור" נדון בהגבלות המוטלות לבקשת המרכז לגביית קנסות, בהתאם לסעיף 7א(א)